Avatar

Od kilku lat przedsiębiorcy narzekali na trudności z zastosowaniem przepisów o tzw. korekcie kosztów niezapłaconych. Przypomnijmy,  na czym polegają te przepisy: przedsiębiorca ma obowiązek wyrzucić z kosztów podatkowych takie faktury, które nie zostały zapłacone. Termin tej korekty jest uzależniony od terminu płatności faktury i wynosi:

  1. 30 dni po terminie płatności, dla faktur z terminem płatności nie dłuższym niż 60 dni,
  2. 90 dni od zaliczenia w koszty, dla faktur z terminem płatności dłuższym niż 60 dni.

Natomiast w miesiącu, w którym przeterminowane faktury zostaną opłacone – przedsiębiorca odzyskuje prawo do zaliczenia ich ponownie w koszty.

Przepisy te miały na celu ukrócenie złych praktyk w obrocie handlowym, narzucanych przez dominujących na rynku dostawców, w szczególności duże sieci. W rzeczywistości okazało się, że przyniosły prawdopodobnie więcej problemów techniczno-organizacyjnych, niż ulgi dla przedsiębiorców. Dlatego z radością przyjmujemy tą wiadomość: przepisy te będą od 1 stycznia 2016 roku wykreślone z ustaw o podatku dochodowym!

Co ta zmiana oznacza w praktyce?

Do końca tego roku, przepisy o korekcie kosztów niezapłaconych nadal obowiązują. Jeżeli na dzień 31 grudnia 2015 roku przedsiębiorca ma takie faktury zakupu, które nie są zapłacone według ww. warunków – bezwzględnie musi odjąć je z kosztów uzyskania przychodu.

Czy uchylenie przepisów oznacza, że 1 stycznia można te skorygowane faktury z powrotem zaliczyć do kosztów? Niestety nie. Faktury wyrzucone z kosztów na podstawie tych przepisów obowiązujących do końca 2015 roku można ponownie zaliczyć do kosztów dopiero w miesiącu zapłaty, czyli według „starych” zasad.

Natomiast brak zapłaty w przypadku faktur, dla których ww. terminy upływają w 2016 roku – nie powoduje żadnych konsekwencji w podatku dochodowym.