Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, chciałam się upewnić, że wypadek, którego doznał mój pracownik, wykonując pracę zdalną, jest dokładnie tak samo traktowany jak „normalny” wypadek w miejscu pracy? W jaki sposób to jest ujmowane, czy w ogóle Kodeks Pracy reguluje to? – chciała wiedzieć Pani Paulina

Dotychczas trwająca epidemia COVID-19 zmusiła przedsiębiorców do wysłania swoich pracowników do pracy zdalnej, czyli np. do wykonywania pracy w domu pracownika. Często było to jedyne rozwiązanie, aby w razie pojawienia się zachorowań w firmie zminimalizować ryzyko zamknięcia całego przedsiębiorstwa. Zaczęły pojawiać się przypadki wypadków w pracy podczas pracy zdalnej i, w tym przypadku, określenie tego co jest wypadkiem w pracy.

Wypadek w pracy

Zgodnie z prawem, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawienia pracownika w dyspozycji w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ustawodawca nie wskazał, że do wypadku musi dojść w siedzibie pracodawcy, czyli za wypadek w pracy możemy również uznać wypadek pracownika podczas trwania pracy zdalnej w jego domu. Pomimo wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, pracodawca zobowiązany jest zgodnie z prawem przeprowadzić postępowanie wypadkowe na zasadach ogólnych i zgodnie z ustaleniami dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia.

Warto bardzo uważnie przyjrzeć się czynnikom wypadku w pracy. Czy było to spowodowane np. złemu rozłożeniu kabli i sprzętu elektronicznego w wyniku, którego przez potknięcie powstał wypadek, czy może pracownik uległ wypadkowi w drodze do sklepu, gdyż chciał zrobić zakupy w trakcie pracy zdalnej. Nielogiczne przypadki wypadków mogą być kwestionowane.