Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, moja firma dysponuje mieszkaniem służbowym, które od jakiegoś czasu stało puste. Szef postanowił je wynająć osobie prywatnej. Mógłby Pan przybliżyć jak rozliczać taki wynajem? Bardzo proszę. – Aneta

Wynajem mieszkań to w obecnych czasach bardzo powszechny temat. Przedsiębiorcy oraz osoby prywatne bardzo często decydują się na zakup mieszkań pod wynajem. Przede wszystkim przynosi to stały pewny comiesięczny dochód z tytuły wynajmu, a także jest to zabezpieczenie środków przed inflacją, która obecnie jest na bardzo wysokim poziomie. Nawet, gdyby właściciel zaznał problemów finansowych, to nieruchomość zawsze można spieniężyć i wyjść z tarapatów.

Oczywiście osoba uzyskująca przychód z wynajmu mieszkania jest zobowiązana odpowiednio rozliczyć się z fiskusem. Wynajem mieszkania może być prywatny lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kwestia wyboru zależy od podatnika. W opisanym przypadku ma to być wynajem dla osoby prywatnej oraz wnioskuję, że w celach mieszkaniowych.

Wynajem na cele mieszkaniowe – VAT

Przychody z wynajmu mieszkania dla osoby prywatnej w celach mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 36 ustawy o podatku od towarów i usług. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, wystawiając fakturę za wynajem, stosuje stawkę “zw”. Należy pamiętać, że skoro przychód z tytułu wynajmu tego mieszkania będzie korzystał ze zwolnienia z VAT, to i przedsiębiorca od nabycia towarów i usług związanego konkretnie z tym przychodem, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Wynajem na cele mieszkaniowe – PIT

Przychody z tytułu wynajmu składnika majątku firmy będą zakwalifikowane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wysokość stawki podatku dochodowego będzie uzależniona od tego, jaką formę opodatkowania przyjął nasz przedsiębiorca.
Mamy trzy opcje:

  • podatek liniowy 19%;
  • skala podatkowa 12% do kwoty dochodu 120.000 zł oraz 32% od nadwyżki ponad tą kwotę;
  • podatek zryczałtowany 8,5% do kwoty 100.000 zł oraz 12,5 % od nadwyżki ponad tą kwotę.

Wynajem na cele mieszkaniowe – składka zdrowotna (NFZ)

W związku z tym, że przychód z wynajmu tego mieszkania będzie osiągany w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie możemy zapomnieć o składce zdrowotnej, która od tego roku zależna jest również od wybranej przez podatnika formy opodatkowania.
Odpowiednio do wymienionych wyżej form opodatkowania mamy inne stawki:

  • w podatku liniowym składka zdrowotna wynosi 4,9% od dochodu;
  • w przypadku skali podatkowej jest to 9% od dochodu;
  • w przypadku ryczałtu składka zdrowotna zależy od przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. 335,94 zł do kwoty 60.000 zł, 559,89 zł do kwoty 300.000 zł, 1007,81 zł powyżej kwoty 300.000 zł.

Podsumowując, obciążenie podatkowe dotyczące osiąganych przychodów z wynajmu składnika majątku przedsiębiorstwa w głównej mierze zależy od tego jaką formę opodatkowania ma ten przedsiębiorca wybraną na dany rok podatkowy.