Avatar

Wakacje to dobry moment na zatrudnienie w firmie w celu realizacji krótkotrwałych zadań. Idealnie do takich celów nadaje się angażowanie na podstawie umowy zlecenie, a powszechnie wiadomo, że do umów – zleceń idealnie nadają się studenci. Dlaczego umowy – zlecenia ze studentami są tak atrakcyjne i o czym trzeba pamiętać przy takich umowach?

1. Fakt, że zatrudniamy w firmie studenta nie oznacza, że musi to być umowa – zlecenie. Forma zatrudnienia (umowa o pracę / zlecenie / dzieło) zależy zasadniczo od tego, co ma być wykonane. W największym skrócie: przy pracownikach bardziej zależy nam na trwałej dyspozycyjności pod nadzorem pracodawcy, a przy zleceniach: na wykonaniu zadania.

2. Umowa – zlecenie ze studentem jest wyjątkowo atrakcyjna dla przedsiębiorców ze względu na znacząco niższe koszty, ze względu całkowity brak składek ZUS.

3. Nie dość, że nie trzeba płacić składek przy umowie zlecenie ze studentem, to jeszcze firma oszczędza czas na tym, że nie musi zgłaszać (rejestrować) go do ubezpieczeń. Studenci są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym przez uczelnię.

4. Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy wyłącznie studentów do ukończenia 26 roku życia – liczy się dokładnie data 26. urodzin.

5. Zwolnienie ze składek ZUS obowiązuje wyłącznie do dnia ukończenia studiów (liczy się dokładnie data obrony pracy dyplomowej!). Student po obronie może jeszcze do końca września posługiwać się legitymacją studencką, lecz od następnego dnia po obronie musimy jego umowę – zlecenie objąć ubezpieczeniami według zasad ogólnie obowiązujących.

6. Jeżeli student zostanie skreślony z listy studentów, to od następnego dnia również należy jego umowę – zlecenie objąć ubezpieczeniami według zasad ogólnie obowiązujących.

7. W umowie – zlecenie ze studentem warto zaznaczyć, że ma on obowiązek niezwłocznie poinformować firmę o skreśleniu z listy studentów lub obronie pracy dyplomowej.

8. Status studenta zwolnionego z oskładkowania dotyczy studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, licencjackich i magisterskich, a nie dotyczy studentów studiów doktoranckich.

9. Jeżeli zatrudniamy studenta polskiej uczelni z obcym obywatelstwem na czas wakacji, to nie ma obowiązku pozyskania urzędowego zezwolenia na pracę.

10. Jeżeli wartość umowy nie przekracza 200zł, również sposób opodatkowania jest uproszczony, czyli zryczałtowany. Oznacza to, że do takich umów nie uwzględnia się kosztów uzyskania (czyli podatek jest efektywnie wyższy), oraz nie wystawia się rocznych imiennych PIT-ów (co jest wygodne przy dużej ilości takich umów).