Avatar

System viaTOLL jest obecnie obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych o dmc powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów. Natomiast kierowcy pozostałych pojazdów mogą zadecydować, czy chcą płacić za przejazdy odcinkami autostrad zarządzanych przez GDDKiA „tradycyjnie” (gotówką, kartą) czy też włączyć się do systemu viaTOLL. Stawki opłat za 1 km przejazdu określonymi drogami zależą od dmc pojazdu oraz tego, jaką normę emisji spalin spełnia pojazd. Szczegółowe informacje o tym systemie opłat są dostępne na stronie www.viatoll.pl.
Opłaty związane z systemem viaTOLL powinny być rozliczane u podatników „na książce” według następujących zasad:

  1. Kaucja za urządzenie viaBOX (120 PLN) lub viaAUTO nie może być zakwalifikowana jako  koszt, a zatem tej opłaty nie należy wpisywać do księgi podatkowej.
  2. Zabezpieczenie finansowe (np. gwarancja bankowa) ustanawiane do umowy na konto typu post-paid również nie jest kosztem, a zatem tej opłaty nie należy wpisywać do księgi podatkowej.
  3. Płatności za przejazdy w ramach konta przedpłaconego (pre-paid) są kosztem podatkowym w dacie wystawienia dokumentu, potwierdzającego doładowanie konta. Opłata ta powinna być wpisana do księgi podatkowej pod datą dokumentu za doładowanie (co zasadniczo będzie następowało w dacie płatności). Późniejsze daty faktycznego wykorzystania kwoty doładowania podczas przejazdów nie mają znaczenia dla rozliczenia podatkowego.
  4. Płatności za przejazdy w ramach konta z odroczoną płatnością (post-paid) są kosztem podatkowym w dacie wystawienia noty obciążeniowej za dany okres rozliczeniowy. Opłata ta powinna być wpisana do księgi podatkowej pod datą wystawienia noty. Wcześniejsze daty przejazdów i jednocześnie późniejsza data dokonania płatności nie mają znaczenia dla rozliczenia podatkowego.