Avatar

Urlop na wypowiedzeniu
Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak również bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarka), będzie skutkować koniecznością przeliczenia przysługującego urlopu.

Przykład.
Pan Robert pracuje na pełny etat, na 2015 rok przysługuje mu 26 dni urlopu. 31 marca następuje rozwiązanie umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Urlop pana Roberta zostaje przeliczony do okresu zatrudnienia, tj. do 13 dni. Jeżeli pan Robert zdążył wykorzystać urlop w większym wymiarze – nie będzie to miało żadnych konsekwencji, poza obniżonym wymiarem urlopu u kolejnego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest właściwie jedyną sytuacją, w której pracodawca może „zmusić” pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Nie ma przy tym znaczenia, która ze stron – pracodawca czy pracownik – rozwiązuje umowę, jak również dotyczy to rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Reguła ta dotyczy zarówno urlopu za bieżący rok, jak i urlopu zaległego z poprzednich lat.

Nie oznacza to jednak bezwzględnego obowiązku wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia, ponieważ Kodeks Pracy wskazuje na warunek: „jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu”. Podsumowując: to wyłącznie do pracodawcy zależy decyzja, czy, kiedy i w jakim wymiarze pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzysta urlop wypoczynkowy. Pracodawca powinien jedynie pamiętać, aby udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia nie przekroczyło przysługującego (po przeliczeniu!) pracownikowi wymiaru urlopu.

Urlop na szukanie pracy
Jeżeli to pracodawca rozwiązuje umowę o pracę, a okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie, pracownikowi przysługuje zwolnienie (płatne!) na poszukiwanie pracy w wymiarze 2 dni (dla wypowiedzeń dwutygodniowych i jednomiesięcznych) lub 3 dni (dla wypowiedzeń trzymiesięcznych). Formalnie jednak, te dni to „zwolnienie” a nie dodatkowy urlop.