Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, proszę o radę. Muszę przygotować umowę dla nowego pracownika. Trudność polega na tym, że Pan jest z zagranicy. Posiada kartę pobytu – czasową na dwa lata. Jak to wygląda pod kątem umowy zlecenie, a potem, żeby go rozliczyć? Taka karta jest wystarczająca, żeby mógł pracować? – Pyta Pani Alina

Ze względu na migracje obywateli różnych państw, coraz częściej polscy przedsiębiorcy decydują się zatrudniać obcokrajowców. Co do zasady, jeśli osoba posiada czasową kartę pobytu to nie ma problemu z jej zatrudnieniem. Ważniejszą rzeczą jest czy taka osoba przedstawi certyfikat rezydencji podatkowej, gdyż ma to wpływ na dalsze rozliczenia.

Posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej

Zgodnie z art. 5a ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych certyfikat rezydencji oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Certyfikat ten ma służyć temu, gdzie dana osoba powinna podlegać opodatkowaniu. Sposób rozliczenia cudzoziemców zależy od tego czy osoba ma status polskiego rezydenta.

Status rezydenta polskiego można nabyć przy spełnieniu jednego z warunków:

  • przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym,
  • posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

Jeśli osoba posiada status rezydenta polskiego to ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli podlega on obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów.

Brak certyfikatu rezydencji podatkowej

W przypadku, gdy zatrudniony obcokrajowiec nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej to płatnik przy jego rozliczeniu stosuje przepisy zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że od takiego rachunku powinien być odprowadzony zryczałtowany podatek w wysokości 20%.