Avatar

„W maju 2014r otrzymałam korektę faktury (zwrot opakowania) która dotyczy zakupu dokonanego w m-cu 02/2014.Mam problem jak ująć tą korektę w m-cu 02/2014 w podatku dochodowym. Jeśli dopiszę ją do księgi w lutym -zmieni mi się cała numeracja aż do maja. Jak mam rozwiązać ten problem. Posiadam trwałe oznaczenie lp księgi na fakturach.”
pyta Pan Piotr

Zasady wypełniania podatkowej księgi przychodów i rozchodów, według rozporządzenia w tej sprawie, nie pozwalają – jak Pan słusznie zauważa – na zmiany numeracji, czy wpisywanie dokumentów do księgi wstecz. Zgodnie z tymi zasadami, faktura korygująca – podobnie jak inne faktury dotyczące zakupów – powinna być ujęta w księdze podatkowej pod datą jej wystawienia, a jednocześnie – niezwłocznie po jej otrzymaniu. Dlatego w opisanej sytuacji, faktura korygująca powinna zostać ujęta w księdze podatkowej w maju.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym natomiast nie wskazują precyzyjnie, pod jaką datą wykazywać korektę kosztów z faktury korygującej dotyczącej kosztów, wcześniej zarejestrowanych w księdze podatkowej. W interpretacjach skarbowych można się spotkać z dwoma rozwiązaniami:

  1. korektę kosztów dokonuje się w dacie wystawienia pierwotnej faktury zakupu (w szczególności w przypadku, gdy korekta jest spowodowana pomyłką na fakturze pierwotnej);
  2. korektę kosztów dokonuje się w dacie wystawienia faktury korygującej zakup (w szczególności w przypadku, gdy korekta wynika z późniejszej niż faktura pierwotna operacji, np. zwrotu).

 

W opisanej sytuacji podatnik zdecydował o tym, że prawidłowe będzie ujęcie faktury korygującej w rozliczeniu podatkowym w lutym. Oznacza to, że miesiąc wpisania dokumentu do księgi podatkowej jest inny, niż miesiąc ujęcia dokumentu w rozliczeniu podatku dochodowego. Są to dość rzadkie, ale jednak możliwe przypadki, wynikające z rozbieżności pomiędzy przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi podatkowej a przepisami ustawy o podatku dochodowym. Przy okazji warto zwrócić uwagę na podobne rozbieżności, które mogą wystąpić przykładowo gdy:

  • podatnik nie zapłacił za fakturę ujętą wcześniej w księdze i jednocześnie w kosztach, i jest zobowiązany do korekty kosztu po ustawowym terminie;
  • podatnik dokonuje śródrocznej inwentaryzacji;
  • podatnik w jednym miesiącu otrzymuje towary, co powinien wpisać do księgi, a faktura za nie jest wystawiona w następnym miesiącu – co oznacza, że data ujęcia w kosztach będzie późniejsza.