Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Mój mąż pobiera emeryturę w Polsce, ma 69 lat. Ja jeszcze nie osiągnęłam wieku emerytalnego. Wiem, że mąż może mnie dopisać do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Pytanie brzmi: czy będziemy musieli coś dopłacać? Jeśli tak to jaka kwotę? Oboje mieszkamy za granicą. Z góry bardzo dziękuję.

Krąg osób, które dla celów tego ubezpieczenia są uważane za członków rodziny osoby ubezpieczonej, określa art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nim za członka rodziny uważa się m.in.: dzieci, małżonka oraz wstępnych po spełnieniu określonych warunków.

W przypadku małżonka ustawodawca nie przewidział dodatkowych warunków związanych z objęciem go ubezpieczeniem zdrowotnym, tym samym — bez przeszkód — mąż powinien zgłosić płatnikowi (właściwemu ZUS) konieczność objęcia Pani ubezpieczeniem zdrowotnym.

Włącznie małżonki w zakres ubezpieczenia zdrowotnego małżonka nie powinno nieść ze sobą dodatkowych wydatków.