Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, mam pytanie w zakresie podatku VAT w działalności polegającej na transporcie osobowym busem do 9 osób. Transport odbywał by się na trasie Polska-Niemcy. Z tego co przeczytałem, to taki transport opodatkowany jest podatkiem VAT na terenie państw przez które transport przebiega z uwzględnieniem pokonanych odległości, czyli w Polsce obowiązująca stawka to 8%. A po terenie Niemiec to stawka np.? Natomiast wyczytałem również, że mam obowiązek zgłoszenia się do VAT w Niemczech i tam powinienem odprowadzać VAT. Czy obowiązek rejestracji w Niemczech dotyczy firmy świadczące usługi busem do 9 osób? Czy w Polsce mogę korzystać ze zwolnienia z art 113 ust. 1 ustawy o VAT? Jeśli możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z VAT, to jak powinienem rozliczyć się z Niemieckim urzędem skarbowym? – pytał Pan Kamil

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT świadczenie usług transportu pasażerów pojazdami osobowymi opodatkowane jest w miejscu, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Przepisy te mają zastosowanie niezależnie od tego czy usługa przewozu jest świadczona na rzecz przedsiębiorcy, czy osoby nieprowadzącej działalności. Zgodnie w powyższymi przepisami, a konkretnie art. 28f ust. 1 ustawy o VAT podatnik świadczący usługi transportu pasażerów powinien podzielić całą usługę według przejechanych kilometrów. Oznacza to, że usługa opodatkowana jest w poszczególnych krajach, przez których terytorium odbył się transport, w częściach wynikających z przejechanych kilometrów.

Jeśli świadczy Pan przewóz osób z terytorium Polski na terytorium Niemiec, to usługa powinna zostać opodatkowana w Polsce oraz Niemczech.

Powyższy obowiązek zapłaty podatku VAT w każdym kraju, przez który przebiegał transport wiąże się najczęściej z koniecznością rejestracji do celów VAT w tych krajach. Każdy kraj z odrębny sposób określa zasady obliczania i poboru podatku VAT.

Wyjątkiem od powyższej sytuacji jest jedynie okazjonalny przewóz osób, którego rozliczenie może zostać zwolnione z VAT.

Podatek VAT od przewozu osób w Polsce

Co do zasady, prawidłową stawką podatku VAT dla świadczenia usług przewozu osób na terytorium kraju jest stawka 8% VAT.

Niektórzy podatnicy jednak na zasadach określonych w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, mogą skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. W tym przypadku świadczenie usług przewozu osób możesz skorzystać z powyższego przepisu. Nie ma bowiem wymienionego tego rodzaju działalności w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, który mówi o rodzajach działalności, które nie mogą skorzystać z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT.