Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Jestem z branży hotelarskiej, ostatnio dużo dyskusji o nowych „tarczach” dla biznesu – 5.0, 6.0… Choć staram się to śledzić na bieżąco, trochę się gubię. Czy może już wiadomo o konkretach? Jest Pan w stanie coś dla mnie wyłuskać? Czy wiadomo na co i za jaki okres warto liczyć? Będę wdzięczny za pomoc.- napisał do nas Pan Karol

W ostatnim czasie bardzo głośno mówiono o pomocach dla przedsiębiorców szykowanych przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej. Były one niekompletne i wymagały poprawek. Ostatecznie tarcza antykryzysowa 5.0 oraz 6.0 została podpisana i opublikowana.

Kto i na jaką pomoc może liczyć, przedstawię poniżej.

Tarcza antykryzysowa 5.0

Pomoc w ramach tarczy antykryzysowej 5.0 była kierowana m.in. do agentów turystycznych, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz przedsiębiorców z branży przewozów wycieczkowych i turystycznych, na wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków, a także na pomoc płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw.

Pana branża, czyli hotelarska mogła liczyć na zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień, pod warunkiem złożenia wniosku do ZUS w formie elektronicznej do 30 listopada 2020r.

Tarcza antykryzysowa 6.0

Tarcza antykryzysowa 6.0 stanowi pomoc związaną z panującą epidemią COVID-19 dla przedsiębiorców z branż określonych w ustawie z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Formy pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0:

  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż
  • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • dodatkowe świadczenie postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej – rozszerzenie numerów PKD (55.10.Z)
  • jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców
  • zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020r.

Pana branża, czyli hotelarska (55.10.Z) w ramach Tarczy 6.0 może załapać się na dodatkowe świadczenie postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej. Aby uzyskać pomoc, przedsiębiorca:

  • musiał skorzystać ze świadczenia postojowego w ramach poprzednich tarcz pomocowych – otrzymał co najmniej jedno świadczenie
  • przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku.

Dodatkowe świadczenie postojowe można otrzymać w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe. To świadczenie można otrzymać maksymalnie 3 razy.

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD) można złożyć wyłącznie elektronicznie przez PUE-ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe można już składać od 16 grudnia 2020 roku.