Avatar

Prowadzę firmę consultingową. Zamierzam rozpocząć studia podyplomowe z zarządzania oraz odbyć kurs języka angielskiego, aby rozszerzyć ofertę swojej działalności. Czy te wydatki mogę wrzucić w koszty firmy?

Odpowiadając na to pytanie czysto teoretycznie, odwołamy się do przepisu mówiącego o tym, jakie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Odnosząc ten przepis do studiów i kursów: jeżeli przedsiębiorca ponosi wydatek na szkolenie, kurs czy studia w takim celu, aby nauczyć się jak zdobyć więcej klientów, aby lepiej obsługiwać swoich klientów, aby poszerzyć ofertę swojej firmy i zdobyć nowych klientów, to wszystkie te działania prowadzą do osiągnięcia przychodu, a w konsekwencji do osiągania większych zysków – wtedy wykazanie faktury za to podnoszenie kwalifikacji zawodowych w kosztach firmy nie powinno wzbudzać żadnych wątpliwości.

A teraz praktyczna strona tego zagadnienia. Po zapoznaniu się z dziesiątkami interpretacji skarbowych i orzeczeń w sprawach zaliczania do kosztów wydatków przedsiębiorców na studia i kursy, dochodzimy do wniosku, że szkolenia są traktowane przez fiskusa w następujący sposób.

Szkolenia, kursy i studia bardzo specjalistyczne, bezdyskusyjnie związane ze specyfiką prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, jak np. obowiązkowy kurs pozwalający uzyskać certyfikat uprawniający do wykonywania specjalistycznych usług – mogą być uznawane za koszty firmowe. Jeżeli jeszcze przedsiębiorca będzie mógł wykazać, że wskutek uczestnictwa w tym szkoleniu faktycznie jego przychody wzrosły – jesteśmy spokojni o uznanie wydatku na to szkolenie za koszt firmowy.

A szkolenia, kursy i studia bardziej ogólne, związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością jako taką, jak np. kursy językowe, studia z zarządzania – raczej są traktowane przez fiskusa jako… sprawa prywatna. Kontrole często kwestionują zaliczenie takich wydatków do kosztów, nie znajdując bezpośredniego związku wydatku z prowadzeniem firmy, upatrując szeroko pojętych osobistych korzyści przedsiębiorcy z uczestnictwa w szkoleniu.