Avatar

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek ująć w księdze podatkowej przychód z tytułu sprzedaży samochodu?

Omówmy na kilku przykładach:
1. Samochód ujęty w ewidencji środków trwałych. W dacie sprzedaży samochodu, należy wykazać przychód z działalności w wartości netto tej sprzedaży (z faktury). Jednocześnie przedsiębiorca wykreśla pojazd z ewidencji środków trwałych, a do kosztów może zaliczyć wartość środka trwałego, niezamortyzowaną do dnia sprzedaży.

2. Samochód ujęty wcześniej w kosztach jako wyposażenie lub jako wydatek niezakwalifikowany jako środek trwały. Jeżeli samochód nie był nawet ujęty w ewidencji środków trwałych, ale w inny sposób wydatki na jego nabycie zostały ujęte w księdze jako koszty działalności, to w dacie sprzedaży samochodu należy wykazać przychód z działalności w wartości netto tej sprzedaży (z faktury).

3. Samochód prywatny przedsiębiorcy, również używany do działalności gospodarczej (rozliczany w kosztach działalności na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu). Jeżeli wydatki na nabycie samochodu nie były ujęte w księdze podatkowej,  wtedy sprzedaż takiego samochodu nie skutkuje koniecznością wystawienia faktury z działalności ani obowiązkiem wykazania sprzedaży jako przychód z działalności.

4. Samochód prywatny przedsiębiorcy, uprzednio wycofany z działalności tzn. pierwotnie ujęty w ewidencji środków trwałych (lub wyposażenia), a następnie przekazany na cele prywatne. W tym przypadku, pomimo że samochód nie jest już samochodem „firmowym”, przedsiębiorca ma obowiązek ujęcia przychodu z tej sprzedaży jako przychód z działalności (analogicznie jak w pkt.2), o ile od momentu wycofania z działalności (przekazania na cele osobiste) a datą sprzedaży nie minęło więcej niż 6 lat. Po upływie tego czasu, sprzedaż samochodu będzie rozliczona zgodnie z pkt.3., jako samochodu prywatnego.

W kolejnym artykule o sprzedaży samochodu, omówione będzie ujęcie sprzedaży samochodu przedsiębiorcy w podatku VAT.