Avatar

Pan Zbigniew prowadzi zakład produkcyjno-handlowy. Przez cały rok 2014, wpisał do księgi podatkowej:

  • 2.000 zł – kwotę spisu z natury na dzień 1. stycznia 2014.,
  • 200.000 zł przychodów (wszystkie rodzaje przychodów),
  • 150.000 zł kosztów (wszystkie rodzaje kosztów).

31 grudnia 2014 roku Pan Zbigniew po zakończeniu pracy sporządził spis z natury, w którym wykazał:

  • niesprzedane towary o łącznej wartości 10.000 zł (według cen zakupu, wpisanych uprzednio do księgi),
  • produkcji w toku o wartości 5.000 zł (na tą wartość złożyła się cena zakupu materiałów – 3.500zł oraz cena usługi zakupionej w procesie produkcji – 1.500 zł).

1 stycznia 2015 roku Pan Zbigniew wpisał do księgi podatkowej na 2015 rok kwotę spisu z natury: 15.000 zł. Jest to wpis otwierający księgę podatkową na kolejny rok, a kwota ta powiększy koszty roku 2015.

20 stycznia 2015 roku Pan Zbigniew oblicza zaliczkę na PIT za grudzień 2014, od 200.000 zł przychodów odejmując 150.000 zł kosztów, a od kwoty podatku odejmując zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące roku 2014. Obliczając kwotę zaliczki za poszczególne miesiące roku 2014, nie należy uwzględniać kwot wynikających ze spisu z natury – chociaż spis ten jest już sporządzony.

30 kwietnia 2015 roku Pan Zbigniew będzie wypełniał zeznanie roczne podatku dochodowego  PIT za 2014 rok. Dochód z działalności gospodarczej wpisany do zeznania wynosi 63.000 zł, co wynika z obliczenia:

  • 200.000 zł przychodów
  • minus 150.000 zł kosztów
  • minus 2.000 zł czyli wartość spisu z natury na dzień 1. stycznia 2014 (koszty „przeniesione” z roku 2013 do roku 2014)
  • plus 15.000 zł czyli wartość spisu z natury na dzień 31. grudnia 2014 (koszty „przeniesione” z roku 2014 do roku 2015).