Avatar

Mały podatnik, stosujący metodę kasową, wystawił 7 marca fakturę z datą sprzedaży 28 lutego. Kupującym jest firma, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Klient zapłacił połowę wartości faktury 4 maja, dalsze 25% 1 lipca. Kiedy sprzedawca musi zapłacić VAT od tej faktury

Data wystawienia sprzedaży, data wystawienia faktury, a nawet rodzaj sprzedawanego towaru czy usługi nie mają znaczenia dla rozliczania VAT w metodzie kasowej. Moment obowiązku podatkowego dla małego podatnika stosującego metodę kasową to data uiszczenia płatności przez klienta. W tym przypadku, połowa wartości faktury (w tym połowa podatku VAT) trafi do deklaracji VAT-7K za drugi kwartał, a ¼ wartości faktury – do deklaracji VAT-7K za trzeci kwartał. Pozostała, niezapłacona część faktury nie będzie w ogóle wykazana w deklaracji VAT.

Mały podatnik, stosujący metodę kasową, wystawił 15 maja fakturę z datą sprzedaży 30 kwietnia. Kupującym jest tzw. nie-VATowiec. Klient nie zapłacił za fakturę do końca roku. Kiedy sprzedawca musi zapłacić VAT od tej faktury?

Ogólna zasada rozliczania VAT należnego w metodzie kasowej to płacenie VAT w rozliczeniu za kwartał, w którym klient zapłacił. Zasada ta mogłaby sugerować, że w sytuacji, w której klient nie zapłacił w ogóle – nie będzie konieczności zapłaty VATu. Jednak gdy klientem jest nie-VATowiec (czyli przykładowo: osoba fizyczna nieprowadząca działalności, małą firma niezarejestrowana do VAT, lub firma zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony), sprzedawca musi wykazać fakturę sprzedaży w deklaracji VAT najpóźniej 180 dni po dacie sprzedaży, nawet w przypadku braku zapłaty.

Niektórzy klienci nie płacą za faktury. Czy można wobec nich skorzystać z procedury ulgi na złe długi?

Mały podatnik, stosujący metodę kasową, nie ma możliwości skorzystania ulgi na złe długi, ponieważ dotyczy ona tylko przypadków, gdy klient nie zapłacił za fakturę, a sprzedawca zapłacił od niej VAT do urzędu.

Zakupiliśmy w grudniu usługi budowlane i prenumeratę. Faktury dotarły do firmy w styczniu. Kiedy odliczyć od nich VAT?

Odliczenie VAT w metodzie kasowej przysługuje według tej samej zasady, co powstaje obowiązek podatkowy po stronie sprzedaży. Oznacza to, że w deklaracji za dany kwartał można odliczyć VAT z faktur, zapłaconych w tym kwartale. Rodzaj zakupu nie ma znaczenia. Jeżeli faktura jest zapłacona częściowo, to tylko odpowiednia część VAT może być odliczona.

Obecnie firma rozlicza się z VAT według zasad ogólnych. Czy możemy w trakcie roku przejść na metodę kasową i jakie warunki trzeba spełnić?

Podatnik może wybrać metodę kasową w momencie rejestrowania się do VAT, lub od początku każdego kolejnego kwartału, również w trakcie roku, np. od 1 lipca czy od 1 października. W tym celu należy złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-R, zaznaczając odpowiednie „kwadraciki”, od którego kwartału firma będzie stosować metodę kasową. Warunek korzystania z metody kasowej jest zasadniczo jeden: firma ma status małego podatnika,  czyli nie przekroczyła w roku poprzednim kwoty obrotów (przychodów netto) 1.200.000 EUR, czyli 5.015.000 zł w roku 2014.

Czy korzystanie z metody kasowej oznacza obowiązkowe rozliczanie podatków kwartalnie?

Jeżeli firma, która ma status małego podatnika, wybiera rozliczanie się w VAT metodą kasową, automatycznie oznacza to składanie deklaracji kwartalnych VAT-7K. Nie ma żadnej możliwości, aby podatnik przy metodzie kasowej rozliczał się z podatku VAT miesięcznie. Jest to niezależne od tego, jak podatnik rozlicza się z podatku dochodowego – miesięcznie, kwartalnie czy według tzw. stałych zaliczek.

Zamierzam wybrać metodę kasową od 1 stycznia. W której deklaracji podatkowej wykazać faktury za sprzedaż z poprzedniego roku? Czy faktura za sprzedaż grudniową, wystawiona w styczniu, powinna już być oznaczona dopiskiem „metoda kasowa”?

Jeżeli podatnik zmienia metodę rozliczania VAT, to powinien pamiętać, że według metody kasowej wykazuje się nie faktury wystawione w czasie stosowania metody kasowej, lecz sprzedaż zrealizowaną w okresie stosowania metody kasowej. Zatem faktury z datą sprzedaży do końca roku, bez względu na datę wystawienia czy zapłaty, będą rozliczone „po staremu”, czyli według zasad ogólnych. Natomiast faktury z datą sprzedaży od 1 stycznia powinny być opatrzone adnotacją „metoda kasowa”, i rozliczone według daty zapłaty, bez względu na datę wystawienia.

Mały podatnik na metodzie kasowej chce przejść na miesięczne deklaracje VAT od 1 kwietnia. Kiedy wykazać do VAT faktury za sprzedaż z pierwszego kwartału, które na dzień 1 kwietnia nie zostały jeszcze zapłacone?

Pomimo tego, że podatnik od kwietnia przechodzi na rozliczanie według zasad ogólnych, to nie zmienia się data obowiązku podatkowego dla faktur wystawionych do wcześniejszej sprzedaży. Oznacza to, że faktura za sprzedaż z marca, zapłacona w lipcu, będzie wykazana w deklaracji miesięcznej VAT-7 za lipiec, czyli według metody kasowej.