Avatar

Mam pytanie, gdyż moja księgowa, z którą zakończyłam niedawno współpracę nie ujęła w KPiR ewidencji nabycia faktury z listopada. W związku z tym, co powinnam zrobić? Pragnę zaznaczyć, że sama próbuję wszystko doprowadzić do porządku. pyta Pani Natalia

Na początku odpowiedzi trzeba wyraźnie podkreślić, że inaczej rozliczenie tej sytuacji wygląda w przypadku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, a inaczej – w przypadku księgi podatkowej (KPiR).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym nakazują, aby kosztowe faktury zakupu były ujawniane w księdze podatkowej dokładnie pod datą wystawienia faktury. Jeżeli zatem ta faktura była wystawiona w listopadzie 2014r. – należy dopisać ją do księgi podatkowej za rok 2014, w kolumnie 2 umieszczając datę jej wystawienia. W polu uwagi warto (co jednak nie jest obowiązkowe) dopisać przyczynę późniejszego ujęcia faktury.

To jednak nie koniec. Jeżeli faktura dotyczy zakupu towarów handlowych lub materiałów należy sprawdzić, czy te towary / materiały były sprzedane do końca roku; jeżeli nie, to powinny być wpisane również do spisu z natury, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014.
Następnym etapem będzie ewentualna korekta w zakresie podatku dochodowego. Korekta taka będzie miała miejsce, jeżeli:

  • faktura została ujęta w pozostałych kosztach (kol.13.), lub
  • faktura została ujęta w zakupie towarów / materiałów (kol.10.), a towary / materiały te zostały sprzedane do końca roku.

Ponieważ zaliczka za listopad została już zapłacona w zawyżonej – poprzez brak ujęcia tej faktury kosztowej – kwocie, podatnik nie ma możliwości skorygowania bezpośrednio tej zaliczki. Przedsiębiorca powinien jednak wykazać w ostatecznym, rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-36L) prawidłowe kwoty zaliczek, które powinny być odprowadzone. W efekcie porównania w formularzu zeznania podatkowego prawidłowych kwot zaliczek do zaliczek faktycznie zapłaconych, różnica będzie zwrócona przedsiębiorcy po złożeniu tego zeznania podatkowego. Jeżeli przedsiębiorca złożył już zeznanie podatkowe za rok 2014, powinien złożyć korektę tego PIT.