Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Od 2022 roku obowiązują nowe zasady obliczania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do tego momentu składka zdrowotna była co miesiąc opłacana w równej kwocie. Od momentu wejścia w życie przepisów, składka zdrowotna uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania w danym roku podatkowym.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne?

W zależności jaką formę opodatkowania wybierze podatnik, według takich zasad będzie obliczał składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Mianowicie, w przypadku:

  • skali podatkowej – składka zdrowotna wynosi 9% dochodu;
  • podatku liniowego – składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu;
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – składka zdrowotna w 2022 roku wynosiła
    – do 60.000 zł przychodu -> 335,94 zł
    – powyżej 60.000 zł do 300.000 zł -> 559,89 zł
    – powyżej 300.000 zł -> 1.007,81 zł

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Będzie to możliwe w składanych deklaracjach rozliczeniowych za kwiecień 2023 roku. Termin na złożenie rozliczenia będzie upływał w dniu 22 maja 2023 r.

Do ustalenia tego czy podatnik ma nadpłatę w opłacaniu składek zdrowotnych, czy może niedopłatę, konieczne jest złożenie wszystkich deklaracji rozliczeniowych za 2022 rok.

Jeśli wskutek rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik będzie miał nadpłatę, ZUS przygotuje i udostępni na profilu PUE ZUS wniosek o jej zwrot. Wniosek będzie wymagał akceptacji przed wysłaniem – podatnik będzie mógł to zrobić do 1 czerwca 2023 r.

W jakim terminie ZUS zwróci nam naszą nadpłatę?

Nadpłata zostanie zwrócona najpóźniej do 1 sierpnia 2023 r. pod warunkiem, że podatnik nie będzie miał zaległości z tytułu pobieranych przez ZUS składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do których zwrotu podatnik został zobowiązany. W przypadku zaległości kwotę nadpłaty ZUS potraktuje jako spłatę zadłużenia.