Avatar

Jesienna aura przestała pomagać efektywnej pracy, spada koncentracja i motywacja. Jak i ile czasu można nie pracować… będąc w pracy? Oto szybki przegląd przywilejów pracowniczych.

Przerwa 15 minut
Przerwa ta przysługuje każdemu pracownikowi, którego wymiar czasu pracy danego dnia wynosi co najmniej 6 godzin. Przepisy jednocześnie nie przewidują wydłużania czy powtarzania tej przerwy, jeżeli czas pracy jest dłuższy niż standardowe 8 godzin. O porze tej przerwy, a nawet miejscu w którym pracownik spędza tą przerwę, może decydować pracodawca – zależy to od specyfiki stanowiska pracy. Co ważne: spóźnienie się do pracy lub wcześniejsze wyjście nie może zostać „rozliczone” tą przerwą.

Dodatkowa przerwa 15 minut
Ta dodatkowa, 15 minutowa, również płatna i wliczana do czasu pracy przerwa, przysługuje wyłącznie pracownikom niepełnosprawnym.

Przerwa 5 minut „od komputera”
Przerwa przysługuje pracownikom, którzy pracują przy monitorach, po każdej godzinie pracy. Nie chodzi tu jednak o odpoczynek od pracy w ogóle – pracownik powinien mieć możliwość „mieszania” pracy przy monitorze z innymi pracami, co w praktyce oznacza, że te 5 minut po każdej godzinie… właściwie nie jest przerwą.

Przerwa na karmienie
Pracownice karmiące piersią mają prawo do dwóch dodatkowych przerw w pracy, po 30 lub 45 minut każda, również wliczanych do czasu pracy (płatnych). Przerwy te mogą być łączone, a nawet udzielane na początku lub końcu dnia pracy, co w praktyce na ogół oznacza skrócony dzień pracy.

Przerwa niepłatna
Pracodawca może wprowadzić w firmie nawet godzinną przerwę „na sprawy osobiste” pracowników. Co ważne, przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy, co oznacza, że za jej czas pracodawca nie płaci wynagrodzenia.

Przerwa na papierosa
Pracownicy bardzo często o taką przerwę pytają, jednak żadne przepisy jej nie przewidują. Pracodawca oczywiście może ustanowić inne, lub dłuższe, niż wymienione w przepisach przerwy.