Avatar

Firma budowlana  krajowa- osoba fizyczna) zarejestrowana i działająca w Polsce ma czasem zlecenia w Niemczech. Na jakich zasadach może tam prowadzić działalność gospodarczą, gdzie i jaki płacić VAT ( ma rejestrację VAT-UE), gdzie płacić dochodowy, jak i gdzie ubezpieczyć pracownika, czy 50% pracowników musi w tym czasie pracować w Polsce. Jak wystawić fakturę zagranicą dla firmy a jak dla osoby fizycznej??

Odpowiadamy na pytania skróconym poradnikiem podatkowo-ubezpieczeniowym dla firmy budowlanej:

  • Każda firma, zarejestrowana w Polsce, może wykonywać działalność w innym kraju UE – wynika to z zasady swobodnego przepływu usług. Oczywiście, niektóre rodzaje działalności podlegają szczególnym regulacjom i restrykcjom – nie dotyczy to jednak branży budowlanej w Niemczech.
  • Polski podatnik VAT może rozliczać się z podatku VAT w Polsce, nawet jeżeli niektóre usługi wykonuje w innym kraju UE. Ważne: jeżeli coraz większa część usług firmy jest wykonywana w Niemczech, warto rozważyć rejestrację do celów VAT w tym kraju; w takiej sytuacji podatnik składa 2 deklaracje, jedną w Polsce – dotyczącą sprzedaży i zakupów krajowych, i drugą w Niemczech – dotyczącą transakcji tam wykonywanych.
  • Polski podatnik płaci podatek dochodowy w Polsce, bez względu na miejsce rozliczania podatku VAT.
  • Pracownicy polskiej firmy mogą być ubezpieczeni ZUS w Polsce, nawet jeżeli wykonują pracę w Niemczech, pod warunkiem jednak że przeważająca działalność firmy nadal jest prowadzona w Polsce, a okres delegowania pracownika nie przekracza 24 miesięcy.
  • Pracodawca, wysyłając pracowników do innego kraju UE, musi sprawdzić szczególne warunki zatrudnienia, obowiązujące w danym kraju dla danej branży czy zawodu. W branży budowlanej może być to przykładowo obowiązek opłacania dodatkowych ubezpieczeń czy wynagradzania według lokalnej stawki minimalnej.
  • Faktura wystawiona przez polskiego podatnika VAT dla firmy niemieckiej, na usługi budowlane związane z nieruchomościami, muszą być opodatkowane w tym kraju, w którym znajduje się nieruchomość.
  • Faktura wystawiona przez polskiego podatnika VAT dla prywatnej osoby z Niemiec, na usługi budowlane, musi być opodatkowana w Niemczech – przez wystawcę (nabywca nie jest firmą, więc nie rozliczy VAT za sprzedawcę).