Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Pół roku temu założyłem firmę, mam problem z określeniem tego jaki próg podatkowy będzie mnie obowiązywał. Nie zakładam oszałamiających wyników od razu, więc pewnie będzie to pierwszy próg, ale mam problem z oszacowaniem limitu podatkowego, jaki będzie mnie obowiązywał. Czy będzie to „normalnie” ok. 85 tys. zł, czy mniej więcej połowa tej kwoty? – Pyta Pan Jacek

Przedsiebiorcy zakładający działalność gospodarczą mają do wyboru kilka form rozliczania się z podatku dochodowego. Niekiedy bywa, że nie mogą skorzystać z jakiejś formy opodatkowania ze względu na przekroczenie limitów kwotowych lub ze względu na charakter wykonywanych usług. W prawie polskim możemy wybrać takie formy opodatkowania jak: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy.

Z wyżej przedstawionego przykładu wynika, ze rozlicza się Pan na zasadach ogólnych. Pierwszy próg podatkowych w tej formie rozliczania się z podatku dochodowego jest na poziomie 85.528 zł, oznacza to, że do tej wartości dochodu, podatnik odprowadza podatek w wysokości 18% (od 1 stycznia 2020r. 17%) do urzędu skarbowego, a od nadwyżki powyżej tej kwoty musi odprowadzić podatek w wysokości 32%.

Pamiętajmy, że przychody z działalności gospodarczej możemy pomniejszać o koszty uzyskania tego przychodu, zapłacone składk ZUS w odpowiednich wysokościach, szereg ulg podatkowych (np. ulga prorodzinna, ulga termomodernizacyjna, itd.).

Nie zawsze przedsiębiorca może skorzystać z wszystkich ulg podatkowych, choćby ze względu na wybraną formę opodatkowania. Dlatego przy jej wyborze warto przeanalizować nie tylko samą wielkość przychodów z działalności ale również inne aspekty podatkowe, które możemy brać pod uwagę przy wyliczaniu podatku.