Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Moje pytanie dot. PPK. Na razie wiem tylko tyle, że jest to dobrowolny i prywatny system oszczędzania. To brzmi jednak bardziej jak regułka. Chciałbym przede wszystkim wiedzieć jeszcze czy/ od kiedy on mnie obejmie. Aktualnie zatrudniam 51 osób, ale planuje sukcesywnie zwiększać zatrudnienie. Trochę się pogubiłem w przepisach. – pyta Pan Karol

Co to Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców, pracowników oraz państwa. To sposób na podniesienie atrakcyjności polskiego rynku pracy, nowe narzędzie motywowania pracowników. Gromadzone oszczędności wzmocnią bazę finansowania przedsiębiorstw i inwestycji w Polsce.

Głównym celem PPK jest wspieranie pracowników w długoterminowym gromadzeniu oszczędności.

Od kiedy PPK?

PPK jest wdrażane etapami. Terminy wprowadzenia PPK są ustalane w zależności od ilości zatrudnionych osób u danego pracodawcy. Terminy wyglądają następująco:

  • I ETAP – wprowadzono 1 lipca 2019 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób,
  • II ETAP – zostanie wprowadzony 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
  • III ETAP – zostanie wprowadzony 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
  • IV ETAP – zostanie wprowadzony 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów.

Jak zacząć przygotowania?

Przede wszystkim należy zadbać o aktualizację posiadanych oprogramować, opracować potrzebne procedury w swojej firmie. Pamiętać należy o poinformowaniu pracowników o ich uprawnieniach i obowiązkach związanych z wprowadzeniem PPK oraz o zasadach funkcjonowania PPK (potrzebne informacje na mojeppk.pl).

Wybór instytucji finansowej

Pracodawca wraz w porozumieniu z pracownikami musi wybrać instytucję finansową, która będzie gromadziła i inwestowała środki. Wybór instytucji finansowej można dokonać z pośród instytucji umieszczonych w ewidencji PPK. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na doświadczenie instytucji finansowej, jej doświadczeniem oraz obecnymi wynikami.

Pracodawca może zdecydować również o zmianie instytucji finansowej po konsultacjach z pracownikami.

Umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK

Pracodawca zobowiązany jest podpisać w pierwszej kolejności umowę o zarządzanie PPK z wybraną przez niego instytucją finansową. W drugim kroku musi podpisać jeszcze umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie. Umowa zawierana jest w sposób elektroniczny.

Umowa o zarządzanie PPK musi zostać zawarta z wybraną instytucją finansową maksymalnie 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.