Avatar

Przedsiębiorcy są już przyzwyczajeni do skomplikowanych reguł odliczania podatku VAT od wydatków związanych z samochodami, zwłaszcza tymi mniejszymi (do 3,5 tony). Nie wszyscy mają jednak świadomość, że te same przepisy regulują zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami specjalnymi. Poniżej omawiamy przypadki, kiedy podatnik ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od wydatków takich jak nabycie, leasing, wynajem pojazdu, paliwo do pojazdu czy innych (usługi, naprawy, części, autostrady, parkingi…) związanych z pojazdem specjalnym.

Jaki pojazd specjalny?

Warunki 100% prawa do odliczenia

Przepis

Agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy

z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym

Art. 86a ust. 9 pkt. 3) ustawy o VAT

Pojazd specjalny o przeznaczeniu: pogrzebowy, bankowóz (wyłącznie typu A i B), które mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony

z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd specjalny ma takie przeznaczenie

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

pomoc drogowa (do przewozu uszkodzonych pojazdów), pojazd specjalny o przeznaczeniu pogrzebowy (inny niż z ww. rozporządzenia), bankowóz (wyłącznie typu A i B, inny niż z ww. rozporządzenia)

z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd specjalny ma takie przeznaczenie

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Warto zwrócić uwagę, że przepisy o podatku VAT nie dotyczą absolutnie wszystkich pojazdów specjalnych. Jeżeli używany w firmie pojazd specjalny nie jest ujęty w którymś z ww. przepisów, np. karetka, to należy go pod względem prawa do odliczenia VAT traktować tak samo, jak zwykły samochód. Może to oznaczać, że podatnik, aby odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z tym pojazdem, będzie musiał prowadzić dla niego ewidencję przebiegu pojazdu.