Avatar

Wystawiam fakturę sprzedaży w 12/2014 za roboty budowlane ze stawką VAT 8%. W lutym inwestor stwierdził, że chce korektę tej faktury, ponieważ wykonywany był garaż, który ma stawkę VAT 23%. W 02/2015 wystawiłam fakturę korygującą do tej z 12/2014 r., co spowodowało, że zwiększył się podatek VAT należny. Za 12/2014 mieliśmy VAT do zapłaty. Czy mam skierować deklarację VAT za grudzień? Czy korektę mam ująć w deklaracji VAT dopiero po podpisaniu przez inwestora? Czy obowiązuje przepis, że korekty in plus nie muszą być podpisane przez nabywcę? Do dzisiaj nie mam zwrotu faktury korygującej.
pyta Pani Beata

Na wstępie należy zaznaczyć, że kwestia zastosowania właściwej stawki VAT dla usługi budowlanej dotyczącej garażu, należy do tych spornych pomiędzy podatnikami a fiskusem.

Wracając jednak do konsekwencji poprawiania faktury. Oczywiście, zmiany stawki VAT z 8% na 23% można było dokonać wyłącznie za pomocą faktury korygującej, wystawionej przez Państwa jako sprzedawcę. Jeżeli faktura korygująca poprawia pomyłkę przy wystawieniu faktury pierwotnej, co wpływa na wysokość podatku VAT należnego odprowadzanego przez sprzedawcę, sposób ujęcia tej faktury w rejestrze VAT, a co za tym idzie – w deklaracji, zależy zasadniczo od tego, czy jest to faktura tzw. zwiększająca czy zmniejszająca.

Faktury zwiększające to te, w których – wskutek korekty – podwyższa się kwotę podatku VAT. I tu właśnie mamy do czynienia z takim przypadkiem. Podatnik, jak tylko zorientuje się co do błędu, ma nie tylko obowiązek wystawić fakturę korygującą, ale i skorygować rejestr oraz deklarację VAT za ten okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym transakcja pierwotnie była (i powinna być) opodatkowana. W Państwa przypadku, należy niezwłocznie skorygować deklarację VAT za grudzień 2014, bez czekania na potwierdzenie tej faktury korygującej przez klienta, a także dopłacić różnicę pomiędzy kwotą VAT do zapłaty ze skorygowanej deklaracji a tą wpłaconą z poprzedniej deklaracji. Do deklaracji należy dołączyć pismo z uzasadnieniem korekty, a do płatności podatku – doliczyć odsetki od zaległości, licząc od 26 stycznia do dnia zapłaty.

Faktury zmniejszające (na minus) to te, w których – wskutek korekty – obniża się kwotę podatku VAT. Wyłącznie w przypadku takich faktur, aby wystawioną fakturę korygującą wykazać w rejestrach i deklaracji VAT, sprzedawca musi czekać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Na zakończenie: pamiętajmy, że od kilku już lat nie znajdziemy w przepisach żadnego artykułu, który by nakazywał podpisywanie faktur korygujących i dotyczy to zarówno faktur zwiększających, jak i  zmniejszających.