Justyna Olejniczak

Biuro Rachunkowe Justyna Olejniczak
Certyfikat księgowy nr 62874/2013

Justyna Olejniczak

Biuro Rachunkowe Justyna Olejniczak
Certyfikat księgowy nr 62874/2013

Firma będzie zarejestrowana w Polsce i będzie zajmować się importem produktów spoza Unii Europejskiej i sprzedażą w krajach Unii Europejskiej. Produkty będą przechowywane w magazynie w Niemczech. Gdzie będę zobowiązany płacić podatek VAT? Gdzie byłbym zobowiązany płacić VAT jeśli produkty byłyby przechowywane w kilku różnych krajach Unii? Czy będę potrzebował numeru VAT z każdego z tych krajów? – pisze pan Przemysław

Panie Przemysławie, w opisanej przez Pana sytuacji będzie Pan zobowiązany do rejestracji VAT w Niemczech, gdzie będzie znajdował się magazyn (oraz analogicznie w innych krajach UE gdzie byłyby magazyny).

O sposobie rozliczania, wysokości podatku oraz podmiocie zobowiązanym do jego rozliczania będą decydowały w Pana przypadku przepisy niemieckie. Wskazane w pytaniu działania wywołają skutki w VAT na terenie Niemiec.

I tak:
– zakup towarów spoza kraju UE, które trafią bezpośrednio do magazynu w Niemczech spowoduje wystąpienie niemieckiego importu usług;

– sprzedaż towarów z niemieckiego magazynu stanowić będzie niemieckie „krajowe” dostawy towarów;

– sprzedaż towarów z niemieckiego magazynu do innych krajów UE spowoduje wystąpienie niemieckich wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Zapewne będzie dochodziło do sytuacji, że będzie Pan przemieszczał towary pomiędzy magazynem w Niemczech, a magazynem w Polsce. Będzie wówczas miało miejsce tzw. nietransakcyjne przemieszczenie towarów.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT wystąpi:
– niemieckie nietransakcyjne WDT
– polskie nietransakcyjne WNT bądź odwrotnie