Avatar

Jak co roku, wraz z nadejściem wiosny, nadchodzi też i pora na roczne rozliczenie dochodów. W pierwszym odcinku prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pomogą przygotować się do bezproblemowego rozliczenia PIT.

Do kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe?

Ostateczny termin złożenia rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) to 30 kwietnia 2015, czwartek. Tego samego dnia muszą złożyć PIT osoby, uzyskujące dochody z pracy czy umów – zleceń.

Tego dnia najpóźniej trzeba nadać PIT przesyłką poleconą na poczcie, wysłać elektronicznie (podpis elektroniczny nie jest potrzebny!) lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek?

Ostateczny termin zapłacenia podatku jest taki sam, jak na złożenie PIT. Jeśli masz podatek do zapłacenia, możesz zeznanie wysłać wcześniej, a przelew nastawić na 30 kwietnia.

W jakim terminie urząd zwraca podatek?

Jeżeli jesteś szczęściarzem, któremu z obliczeń wychodzi PIT do zwrotu – nie zwlekaj ze złożeniem zeznania! Osoby, które składają roczny PIT najwcześniej, mogą otrzymać zwrot podatku już po kilku – kilkunastu dniach; natomiast osoby, które złożą taki PIT dopiero na koniec kwietnia, prawdopodobnie otrzymają zwrot podatku dopiero pod koniec terminu dla urzędu, czyli po trzech miesiącach.

Jaki formularz PIT mam wybrać?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, wypełniając książkę podatkową – składasz PIT-36L. Jeżeli Twoja działalność gospodarcza „na książce” jest opodatkowana na zasadach ogólnych (czyli: według skali) – składasz PIT-36. W tym formularzu możesz dopisać również dochody z etatu czy zleceń poza działalnością, tym zeznaniem możesz rozliczyć się również ze współmałżonkiem. PIT-37 natomiast, trzeci z najpopularniejszych PITów, jest dedykowany dla tych podatników, którzy rozliczają się wyłącznie na podstawie otrzymanych PITów. Możliwa jest zatem sytuacja, że przedsiębiorca będzie składał zarówno PIT-36L, jak i PIT-37 – jeżeli oprócz dochodów z działalności opodatkowanej liniowo, otrzymał w 2014 roku dochody z umów o pracę, zleceń czy zasiłki z ZUS.

Co będzie potrzebne do rozliczenia?

Najważniejsze „papiery” i dane do rocznego rozliczenia podatkowego, to:

 • PITy otrzymane od płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS), którzy wypłacali nam dochody w 2014 roku – upewnij się, że otrzymałeś wszystkie;
 • księga przychodów i rozchodów, sprawdzona, podsumowana oraz zakończona spisem z natury;
 • dowody zapłaty za składki ZUS płacone w ramach prowadzonej działalności, jak również potwierdzenia przelewów do pozostałych odliczeń podatkowych;
 • zeznanie za rok poprzedni (2013) – kwota z tego zeznania jest niezbędna, jeżeli składamy PIT za 2014 rok elektronicznie.

NIP czy PESEL: którego numeru użyć do rozliczenia PIT?

Rozliczanie PIT z podaniem numeru PESEL dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy spełniają wszystkie trzy warunki warunki:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT,
 • nie opłacają podatku za zatrudnionych.

Pozostali podatnicy, czyli: przedsiębiorcy, vatowcy oraz pracodawcy mają obowiązek posługiwać się numerem NIP, nawet jeżeli na PIT-11 otrzymanym od pracodawcy widnieje identyfikator PESEL.

Mam zawieszoną działalność. Czy muszę składać PIT?

Tak. Nawet jeżeli działalność gospodarcza była zawieszona przez pełny rok, lub gdy przedsiębiorca nie osiągnął żadnych przychodów – PIT roczny, z załącznikiem PIT/B dotyczącym działalności musi być złożony.

Do którego urzędu skarbowego wysłać PIT?

Urząd skarbowy do rozliczenia za rok podatkowy 2014 jest „wyznaczany” przez adres zamieszkania podatnika na ostatni dzień roku, czyli 31 grudnia 2014. Warto przy tym pamiętać, że adres zamieszkania nie musi być tożsamy z adresem zameldowania, ani nie musi być poparty umową na wynajem mieszkania; adres zamieszkania nie musi być również identyczny z siedzibą przedsiębiorcy, czyli miejscem prowadzenia działalności.

Co wpisywać w kolumnę przychody?

W kolumnie przychody, w odpowiednich wierszach, wpisuje się:

 • kwoty wykazane na PIT-11 od  pracodawców i zleceniodawców (otrzymane w 2014),
 • kwotę rocznego przychodu z książki przychodów i rozchodów 2014 (niezależnie od daty otrzymania należności).

Co wpisywać w kolumnę koszty?

W kolumnie koszty uzyskania przychodów, w odpowiednich wierszach, wpisuje się:

 • przysługujące kwoty roczne – jeżeli jesteś pracownikiem; kwoty te, wykazane w PIT-11 od pracodawcy, mogą być skorygowana samodzielnie przez podatnika, do wysokości wynikającej z przepisów* lub maksymalnie do wysokości opłat za bilety okresowe (imienne),
 • 20% lub 50% przychodu –  w przypadku rozliczania umów cywilnoprawnych, tj. umowy – zlecenia, umowy o dzieło,
 • kwoty rocznych kosztów z książki przychodów i rozchodów 2014.

Co wpisywać w kolumnę należna zaliczka?

W kolumnie należna zaliczka, w odpowiednich wierszach, wpisuje się:

 • kwoty wykazane na PIT-11 od  pracodawców i zleceniodawców,
 • sumę zaliczek, które miały być opłacone za 2014 z działalności gospodarczej.

*Koszty uzyskania przychodów dla pracowników:

1 335 zł (miesięcznie 111 zł 25 gr) – w przypadku przychodów z jednej pracy,

1 668 zł 72 gr (miesięcznie 139 zł 06 gr) – w przypadku przychodów z jednej pracy, a miejsce zamieszkania to inna miejscowość niż miejsce pracy,

2 002 zł 05 gr – w przypadku przychodów z więcej niż jednej pracy (w tym samym czasie),

2 502 zł 56 gr – w przypadku przychodów z więcej niż jednej pracy (w tym samym czasie), a miejsce zamieszkania to inna miejscowość niż miejsce pracy.

Co można odliczyć od dochodu?

Odliczenie od dochodu to takie dodatkowe koszty – każde 10zł odliczenia od dochodu to ok.1,7 podatku mniej. Odliczyć od dochodu można:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, wykazane w PIT-11 przez pracodawców i zleceniodawców (w PIT-36 i PIT-37),
 • straty z lat ubiegłych przedsiębiorcy, w kwocie nie większej niż 50% straty z danego roku; odliczenie to nie może dotyczyć straty „starszej” niż 5 lat (w PIT-36 i PIT-36L),
 • wydatki na cele rehabilitacyjne (w PIT-36 i PIT-37),
 • wydatki na internet* w kwocie nie większej niż 760zł – na podstawie rachunków, przy czym obecnie z odliczenia nie można skorzystać więcej niż dwukrotnie (w PIT-36 i PIT-37),
 • wpłaty składek na IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, maksymalnie 4.495,20 zł (w PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37),
 • darowizny na cele pożytku publicznego, na podstawie dowodu wpłaty z 2014r. i oświadczenia obdarowanej organizacji (w PIT-36 i PIT-37),
 • darowizny na cele kultu religijnego, na podstawie dowodu wpłaty z 2014r. (w PIT-36 i PIT-37),
 • darowizny na cele krwiodawstwa, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa (w PIT-36 i PIT-37).

Uwaga, łączna kwota odliczanych darowizn z wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty 6% dochodu.

*Przedsiębiorcy mogą zaliczyć wydatki na internet bezpośrednio w koszty, w księdze podatkowej.

Gdzie w zeznaniu rocznym wykazać składki ZUS przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca może wykazać zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP (Fundusz Pracy) z działalności na jeden z dwóch sposobów:

 • w kosztach uzyskania przychodów, czyli wpisując do księgi przychodów i rozchodów jako pozostałe wydatki,
 • w odliczeniach od dochodu, tak jak składki płacone za pracownika przez pracodawcę i wykazane w PIT-11.

Oba sposoby dotyczą składek opłaconych przez przedsiębiorcę za nieco samego oraz osoby współpracujące. Odliczeniu podlegają składki opłacone w roku 2014, bez względu na to, którego okresu dotyczą. Składki te odlicza się zarówno w formularzu PIT-36, jak i PIT-36L.

Uwaga, składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają rozliczeniu w dalszej części PIT, tzn. od podatku.

Co można odliczyć od podatku?

Odliczenie od podatku jest bardziej efektywne, niż odliczenie od dochodu: każde 10zł tego odliczenia to dokładnie 10zł podatku mniej. Odliczyć od podatku można:

 • kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, wykazane w PIT-11 otrzymanych od pracodawców i zleceniodawców (w PIT-36 i PIT-37);
 • kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, które przedsiębiorca opłacił za siebie oraz osoby współpracujące w 2014 roku (w PIT-36 i PIT-36L),
 • ulgę na dzieci, zależną od ilości dzieci, a przy jednym dziecku – także od dochodu (w PIT-36 i PIT-37).

 Jak odliczyć składki zdrowotne przedsiębiorcy?

Przy odliczeniu składek zdrowotnych opłacanych z działalności, należy pamiętać o tych zasadach:

 • w odliczeniu rocznym PIT za 2014 rok odliczamy tylko składki rzeczywiście zapłacone w 2014 roku (ale bez względu na to, którego okresu dotyczą),
 • przedsiębiorca w tym samym polu formularza odlicza składki opłacone za siebie oraz za osoby współpracujące,
 • tylko część zapłaconych składek może być odliczona, przykładowo dla zapłaconej składki miesięcznej w wysokości 279,41 zł, można odliczyć od podatku tylko 240,60 zł.

 Czym się różni darowizna dla OPP od 1%?

 1. Darowizny muszą być opłacone w 2014 roku, natomiast 1% zostanie przekazany po złożeniu przez podatnika zeznania rocznego.
 2. Darowizny muszą być opłacone przez podatnika, natomiast 1% będzie przekazany do organizacji przez urząd skarbowy z podatku.
 3. Darowizna musi być faktycznie wydatkowana przez podatnika, natomiast odpisanie 1% nie jest żadnym dodatkowym wydatkiem podatnika.
 4. Darowizny mogą być ujęte w odliczeniach od dochodu (analogicznie jak koszty pomniejszają dochód do opodatkowania), natomiast 1% nie wpływa w żaden sposób na wysokość zobowiązania podatkowego, jak i na kwotę zwrotu.