Avatar

Każdy przedsiębiorca, rozliczający dochody na zasadach ogólnych (inaczej niż opłacając podatek zryczałtowany), ma prawo wyboru: czy dochody opodatkować podatkiem liniowym, czy według skali podatkowej? A ponieważ wyboru tego należy dokonać do 20 stycznia, oto krótki poradnik.

Ile podatku?
W rozliczaniu podatku według skali, podatek wynosi 18% lub 32% od dochodu (czyli od przychodu pomniejszonego o koszty oraz zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).Natomiast w rozliczaniu podatku liniowego, podatek ten wynosi zawsze 19% od dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty oraz zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Jakie ulgi podatkowe?
Podatnik rozliczający się podatkiem według skali, ma możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych ulg, takich tak: na wychowanie dzieci, darowizny, IKZE czy internet. Przysługuje mu również tzw. kwota wolna od podatku (556zł 02 gr, czyli – w skrócie ujmując – „promocja”, według której nie płaci się podatku od „pierwszych” 3.091 zł dochodu).
Natomiast podatnik rozliczający się podatkiem liniowym nie może skorzystać z żadnych ulg, czyli pomniejszeń dochodu lub podatku.

Kiedy wspólne rozliczanie?
Podatnik rozliczający się podatkiem według skali ma możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem lub jako samotny rodzic.
Nie dotyczy to podatników rozliczających się podatkiem liniowym.

Kto nie może skorzystać z liniówki?
Przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, nie mogą rozliczać się podatkiem liniowym. Dotyczy to jednak wyłącznie tego samego rodzaju usług (w ramach działalności i w ramach stosunku pracy) oraz wyłącznie jednego roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca fakturował swoje usługi aktualnemu lub byłemu pracodawcy w roku 2014, to będzie mógł rozliczać się z podatku liniowego – począwszy od roku 2015.

Liniówka – dla kogo?
Podsumowując, rozliczanie się podatkiem liniowym będzie korzystne wyłącznie dla tych przedsiębiorców, którzy osiągną w 2015 dochód przekraczający 100.000zł, a jednocześnie nie mają możliwości wspólnego rozliczenia lub wykorzystania ulg podatkowych, które mogłyby znacząco obniżyć efektywną stopę opodatkowania.