Avatar

Rok 2014 dobiega końca, dlatego czas na porady związane z ostatnimi rozliczaniami w roku. Kiedy najlepiej rozliczyć podatek dochodowy? jak najlepiej to zrobić? kogo dotyczą wyjątki?

Kiedyś…

W 2012 roku zmieniły się zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców. Według wcześniej obowiązujących przepisów, przedsiębiorcy musieli zapłacić ostatnią zaliczkę, czyli za grudzień, w terminie zapłaty poprzedniej zaliczki, czyli do 20. grudnia. Wysokość tej zaliczki była taka sama, jak zaliczki obliczonej za listopad. Ten mechanizm nazywany był „podwójną zaliczką”. Trzymając się tej terminologii, można by powiedzieć, że niejeden przedsiębiorca dwoił się i troił, aby zgromadzić w listopadzie jak najwięcej kosztów, dzięki czemu „podwójna zaliczka” była jak najmniej bolesna dla kieszeni.

…i obecnie

Po zmianach w przepisach, opłacanie kolejnych zaliczek na podatek dochodowy jest prostsze, ponieważ takie same zasady dotyczą zaliczek za wszystkie miesiące. Zaliczkę na PIT za listopad opłacamy do 20. grudnia, a zaliczkę za grudzień – do 20 stycznia. Ostateczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni składamy w terminie do 30 kwietnia.

Wyjątek

Nie wszyscy przedsiębiorcy jednak mają obowiązek opłacać ostatnią zaliczkę za grudzień. W przypadku, gdy przedsiębiorca złoży roczne zeznanie PIT, a także wpłaci kwotę wynikającą z tego zeznania (o ile z zeznania wynika kwota do zapłaty do skarbówki), przed dniem 20 stycznia – nie będzie miał już obowiązku opłacania zaliczki za grudzień.

Czy warto rozliczać się wcześniej? Warto skorzystać z tego rozwiązania, w sytuacji gdy przedsiębiorca ma już zgromadzone wszystkie dokumenty oraz ustalone wszystkie przychody i koszty dotyczące poprzedniego roku. Wcześniejsze rozliczenie będzie też opłacalne dla tych przedsiębiorców, którzy dzięki odliczeniom w zeznaniu podatkowym będą mieli do zapłaty mniejszą kwotę podatku, niż wynikało by to z obliczenia zaliczki grudniowej.

Co z zaliczkami kwartalnymi?

Zasady ustalania zaliczek kwartalnych są identyczne, jak w przypadku zaliczek miesięcznych. Różnica dotyczy wyłącznie terminu wpłaty zaliczki: do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zatem zaliczkę za 3. kwartał należy opłacić w terminie do 20. października, a zaliczkę za 4. kwartał – do 20. stycznia. Opisany wyżej wyjątek również działa przy zaliczkach kwartalnych: jeżeli podatnik przed 20. stycznia złoży zeznanie roczne i wpłaci kwotę podatku wynikającego z zeznania, to zaliczki za ten ostatni kwartał już nie trzeba opłacać.