Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Będę się starać o odroczenie składek w zw. z COVID. Jak to w końcu jest Przy udzielaniu ulg, trzeba płacić czy nie? Przeczytałam gdzieś, że pracownicy urzędów skarbowych będą brali pod uwagę epidemię i zniosą opłatę prolongacyjną. Ale koleżanka, która jest księgową w dużo większej firmie niż moja, mówi, że chyba nie do końca tak jest. Kto ma rację? – Pyta Pan Patryk

Będąc płatnikiem składek oraz posiadając trudności z terminowym ich regulowaniem w związku z panującą epidemią COVID-19, można skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Płatnik może wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zobowiązania na raty. Ulgi dotyczą składek opłacanych zarówno za siebie jak i pracowników.

Kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek?

Każdy przedsiębiorca będący płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, niezależnie od jego wielkości, może wnioskować o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożeniu zobowiązania na raty. Powyżej wymienione ulgi dotyczą naliczonych składek ZUS począwszy od stycznia 2020 roku.

Wniosek o ulgę można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty w formie papierowej,
  • osobiście w placówce ZUS.

Opłata prolongacyjna

W związku z powstaniem epidemii COVID-19 została czasowo zniesiona opłata prolongacyjna w przypadku ubiegania się o ulgi w opłacaniu składek do ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zobowiązania na raty, w okresie obowiązywania epidemii lub w okresie 30 dni następujących po jej odwołaniu, są zwolnieni z konieczności odprowadzania opłaty prolongacyjnej.