Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Pamiętam, że chyba jeszcze w 2018 roku rząd stworzył Zieloną Księgę Zatorów Płatniczych, taki materiał, który miał otwierać dyskusję na ten temat. Temat, który dotyka lub przynajmniej dotknął większości przedsiębiorców. Na podstawie dyskusji miała tez powstać ustawa… Później jednak nie mogłam już znaleźć o tym więcej informacji, temat ucichł? – pyta Pani Anna

W kwietniu 2018 roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało Zieloną Księgę Zatorów Płatniczych. Przedstawiono tam wybrane regulacje prawne dotyczące zwalczania zatorów płatniczych w innych Państwa UE oraz propozycje możliwych rozwiązań dla szczegółowych, zidentyfikowanych w raporcie problemów dotyczących polskich przedsiębiorców. Propozycje przedstawione w Zielonej Księdze Zatorów Płatniczych stały się punktem wyjścia do dyskusji i prac legislacyjnych nakierunkowanych na wdrożenie nowych narzędzi mających na celu przeciwdziałanie zatorom płatniczym.

Efektem wyżej wymienionych prac jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020r. Ustawa ta wprowadza gruntowną nowelizacje przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dodano również do tej ustawy nowe regulacje administracyjno-prawne, które wprowadzają kary finansowe za nadmierne spóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz obowiązek ujawnienia praktyk płatniczych przez największe firmy.