Avatar

Czy można zastosować odwrotne obciążenie dla urzędu gminy na zakup stali i blachę?

Na wstępie przypomnijmy zasady stosowania „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym. Odwrotne obciążenie polega na tym, ze to nie sprzedawca – jak zwykle – wykazuje na fakturze VAT i odprowadza go do urzędu skarbowego, lecz za obliczenie podatku VAT odpowiedzialny jest nabywca, który w tej sytuacji nalicza VAT za sprzedawcę.

Co ważne, odwrotne obciążenie pomiędzy polskimi podatnikami ma zastosowanie wyłącznie do transakcji sprzedaży towarów, wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Załącznik ten zawiera ponad 40 pozycji różnych towarów, m.in. blachę, telefony komórkowe czy surowce wtórne. Każda z pozycji, wymienionych w tym załączniku, jest precyzyjnie nazwana oraz oznaczona symbolem PKWiU – zwracamy na to uwagę, aby pamiętać, że nie wszystkie wyroby hutnicze czy odpady klasyfikują się  do odwrotnego obciążenia.

Ustawa o podatku VAT zawiera ponadto dodatkowe warunki, które wszystkie naraz muszą być spełnione, aby transakcję opodatkować VATem na zasadach odwrotnego obciążenia:

  1. Sprzedawca jest podatnikiem, czyli prowadzącym działalność gospodarczą.
  2. Sprzedawca nie jest podatnikiem zwolnionym z VAT z powodu nieprzekraczania limitu 150.000zł.
  3. Sprzedawany towar nie jest złotem inwestycyjnym ani towarem, który u sprzedawcy był używany wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT.
  4. Kupującym jest podatnik, czyli prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Ostatni z tych punktów – warunków jest kluczowy dla odpowiedzi na pytanie. Jeżeli urząd, lub inna instytucja jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako „podatnik VAT czynny” – wtedy przy zakupie towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy, trzeba będzie naliczyć podatek VAT za sprzedawcę.

Ciekawostka: przepis ten zmienił się niedawno, bo 1 lipca 2015roku. Przed tą datą, procedura odwrotnego obciążenia dotyczyła również tych nabywców, którzy nie byli zarejestrowani jako „podatnik VAT czynny”.

Podstawa prawna: art. 17. ust. 1. pkt 7. Ustawy o podatku od towarów i usług.