Avatar

Warto wiedzieć: dzięki tym zgłoszeniom firma może sporo zyskać, ponieważ będzie miała prawo do 100% odliczenia VAT związanego z samochodami!

Zgłoszenie 1. Dotyczy tych samochodów, które:

  • zostały wzięte w leasing do dnia 31 marca 2014, czyli przed wejściem w życie nowych przepisów (uwaga – liczy się nie data podpisania umowy czy faktury za opłatę wstępną, lecz data wydania pojazdu!), oraz
  • według „starych” przepisów jest to samochód ciężarowy, czyli z przysługującym 100% odliczeniem VAT, oraz
  • po zmianie przepisów, w stosunku do tego samochodu podatnikowi będzie przysługiwało tylko 50% prawo do odliczenia vat (czyli jest to pojazd, który nie otrzyma zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów, i jest wykorzystywany nie wyłącznie do celów działalności gospodarczej).

W opisanym przypadku można zapobiec zmniejszeniu kwoty VAT do odliczenia i nadal kontynuować 100% odliczenia VAT od opłat leasingowych, pomimo zmiany przepisów, pod jednym warunkiem: taką umowę leasingu należy zarejestrować  w urzędzie skarbowym. Przepisy narzucają nieprzekraczalny termin tej rejestracji: najpóźniej do 2 maja!

Zgłoszenie 2. Dotyczy wyłącznie samochodów, które:

  • są pojazdami o dmc do 3,5t (bez rozróżniania, czy to osobówka czy ciężarowy), oraz
  • nie są to pojazdy, które otrzymają zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów (z jednym rzędem siedzeń, typu: wielozadaniowe, vany, pickupy, bądź z osobnym nadwoziem), oraz
  • są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, co użytkownik pojazdu dokumentuje za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, podatnik powinien dokonać jeszcze jednej formalności: zgłosić te samochody do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26. Uwaga na bardzo krótki termin tego zgłoszenia: to zaledwie 7 dni, licząc od dnia pierwszego wydatku związanego z tych samochodem! Zgłoszenie otwiera drogę do odliczenia 100% VAT od wszelkich wydatków, dotyczących tego pojazdu: czy to opłaty leasingowe, czy paliwo, czy też inne wydatki  związane z eksploatacją samochodu.