Avatar

Minister Finansów co dwa lata wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. To aktualnie obowiązujące jest ważne do końca roku 2014, a nowe rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2015 i będzie obowiązywało do 31 grudnia 2016.

Liczenie limitu obrotów
Przedsiębiorcy pamiętają, że podstawowa możliwość zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej to nieprzekraczanie rocznego obrotu (czyli wielkości sprzedaży netto) na rzecz osób prywatnych (czyli osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej) to 20.000zł. Kwota tego limitu, podobnie jak sposób jego proporcjonalnego rozliczania w pierwszym roku sprzedaży, pozostają takie same, jak w latach 2013 – 2014. Zmienia się jednak pewien ważny szczegół: otóż do tego limitu nie należy doliczać wartości sprzedaży środków trwałych. Jest to bardzo korzystna zmiana, ponieważ w niektórych przypadkach pojedyncza transakcja, np. sprzedaż firmowego samochodu osobie prywatnej, mogła „zużyć” cały limit, powodując konieczność zainstalowania kasy.

Kto musi zainstalować kasę?
W nowym rozporządzeniu znacznie wydłużyła się lista tych rodzajów działalności, przy której przedsiębiorca musi mieć kasę fiskalną już od pierwszej złotówki sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Na tej liście, oprócz dotychczasowych, znalazły się:

 • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi prawnicze, przy czym nie dotyczy to czynności notarialnych,
 • usługi doradztwa podatkowego,
 • usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym również sezonowo), oraz usługi kateringu; nie dotyczy to stołówek w jednostkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pod warunkiem, że nie prowadzą sprzedaży dla osób spoza tych jednostek);
 • usługi fryzjerskie,
 • usługi kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • sprzedaż perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0),
 • sprzedaż zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Ponadto, z listy zwolnień wykreślono punkt mówiący o tym, że kasy fiskalnej nie trzeba instalować w tej firmie, która wykonała nie więcej niż 50 transakcji dla nie więcej niż 20 odbiorców – osób prywatnych w ciągu roku.

Kiedy zainstalować kasę?
Jeżeli przedsiębiorca nie ma obecnie kasy, korzystając z któregokolwiek z aktualnie obowiązujących zwolnień, lecz w myśl nowego rozporządzenia dla swojej działalności musi mieć kasę fiskalną – kasa ta musi być zainstalowana i zgłoszona najpóźniej 1 marca 2015.