Avatar

Jakie są możliwości ubezpieczenia członka rodziny pracownika, ile może ich zgłosić i jakie warunki muszą spełnić osoby zgłoszone na ZCNA dowiecie się w 10 krótkich punktach.

1. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami ZUS, czyli zarówno pracownik jak i przedsiębiorca, może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny. Procedura ta – w uproszczeniu – polega na „podpięciu” dodatkowej osoby pod ubezpieczenie zdrowotne pracownika lub przedsiębiorcy.

2. Zgłoszenie członka rodziny na ZCNA oznacza objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, co daje jej prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia.

3. Aby dopisać członka rodziny do ubezpieczenia, należy złożyć do ZUS formularz ZUS ZCNA, na którym podaje się dane tej osoby.

4. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest darmowe i w żaden sposób nie wpływa na rozliczanie składek ZUS pracownika lub przedsiębiorcy.
5. Dopisać ubezpieczeniem zdrowotnym można tego członka rodziny, który nie jest objęty tym ubezpieczeniem z żadnego innego tytułu. Oznacza to, że na ZCNA nie można zgłosić osoby zatrudnionej, na wychowawczym czy na zasiłku, studenta, zleceniobiorcy, emeryta, rencisty czy bezrobotnego
.
6. W praktyce najczęściej do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się niepracującego współmałżonka oraz dzieci. Co ważne, dzieci mogą być zgłoszone na ZCNA:

  • nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia,
  • nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – jeżeli nadal się kształcą,
  • bez ograniczenia wieku – w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Ponadto do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić rodziców, wnuki a nawet dziadków. Za członka rodziny nie uważa się natomiast partnerów (konkubentów), nawet jeżeli wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe czy wychowują dzieci.

7. Nie ma limitów, ile osób pracownik czy przedsiębiorca może zgłosić na ZCNA do ubezpieczenia zdrowotnego
.
8. Termin na zgłoszenie ZUS ZCNA to 7 dni. Zgłoszenia można dokonać już przy składaniu do ZUS formularzy związanych z rozpoczęciem działalności. Nie jest jednak możliwe zgłoszenie z datą wsteczną.

9. Termin na wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego to również 7 dni. Wyrejestrowania należy dokonać, jeżeli przykładowo zgłoszony współmałżonek zostanie zatrudniony lub zgłoszone dziecko przekroczy wskazany w przepisach limit wieku. Wyrejestrowania dokonuje się na tym samym formularzu: ZUS  ZCNA.

10. W momencie zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, również członkowie rodziny zgłoszeni na ZCNA tracą status osoby ubezpieczonej.