Avatar

Początek roku to dla przedsiębiorców nie tylko czas składania zeznań i deklaracji podatkowych. W styczniu i lutym przypadają również terminy składania rozmaitych rocznych zawiadomień do skarbówki. Zawiadomienia te składa się poprzez umieszczenie wpisu do CEIDG. Niektóre z tych zawiadomień są obowiązkowe, a niektóre – warunkują możliwość zastosowania rozwiązań podatkowych w kolejnym roku przez przedsiębiorcę. Oto zestawienie tych terminów:

20 stycznia

  • Złożenie wniosku o rozliczanie się z podatku dochodowego na podstawie karty podatkowej (PIT-16).
  • Złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o zamiarze zmiany rozliczania się z podatku dochodowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  • Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o zamiarze zmiany opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na kwartalny.
  • Złożenie oświadczenia o zamiarze zmiany rozliczania się z podatku dochodowego na liniowy lub na zasadach ogólnych, jeżeli w poprzednich latach był stosowany liniowy.
  • Złożenie zawiadomienia o zamiarze ujmowania zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej jako przychody w momencie wpłaty tych zaliczek.

21 stycznia

  • Złożenie zawiadomienia o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jeżeli w poprzednich latach nie była prowadzona – dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku nie prowadzili księgi podatkowej, ponieważ rozliczali się podatkiem zryczałtowanym lub prowadzili pełne księgi rachunkowe.

31 stycznia

  • Złożenie oświadczenia o zamiarze korzystania z tzw. kredytu podatkowego, czyli rocznego zwolnienia z opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

20 lutego

  • Złożenie zawiadomienia o zmianie opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników na formę kwartalną.
  • Złożenie zawiadomienia o zamiarze opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej, lub o rezygnacji z tzw. stałych zaliczek.