Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, na stałe mieszkam w UK, tam jestem zameldowany. Ze względu na fakt, że moja Mama jest Polką bardzo dobrze znam język polski, jestem przez pracodawcę delegowany do pracy w Polsce (budowlanka). W Polsce nie mam meldunku, ale rozliczam się z dochodów. Ostatnio słyszałem, że zmieniają się podobno jakieś przepisy i muszę otrzymać polski PESEL, jak to jest? – Paul

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, z dniem 1 czerwca 2021 roku, zmianie uległa definicja podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Dzięki tym zmianom przepisów, urzędy gminy mogą nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Spowoduje to duże ułatwienie dla tych osób, aby np. rozliczyć zeznanie podatkowe poprzez portal Twój e-PIT.

Ważne!

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Ułatwienia dla podatników

Jak wiemy z informacji wskazanych przez Ministerstwo Finansów, wprowadzone zmiany mają umożliwić urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatników, dzięki czemu pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie im zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT.

Tym samym podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym, będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu systemu e-Deklaracje. To wszystko powoduje możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku. Jest to zmiana zdecydowania na korzyść tych osób.

Ułatwienia dla płatników

Ministerstwo Finansów wskazuje również, że zmiany pozwalają płatnikom na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL. Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).