Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Wśród ostatnich zmian, które jako przedsiębiorca staram się śledzić na bieżąco, wyczytałem coś o abolicji podatkowej. Czy to prawda, że ZUS umorzy zaległości z 20 lat? Wszystkim?! Bardzo proszę o więcej informacji na ten temat. Pozdrawiam – Pyta Pan Mirosław

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rosną z roku na rok. Powoduje to podniesienie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba, która założy działalność gospodarczą przez początkowe okresy cieszy się obniżonymi składkami. Przez pierwsze sześć miesięcy od założenia płaci tylko i wyłącznie składkę zdrowotną. Przez kolejne dwa lata opłaca preferencyjne składki ZUS.

Co dalej?

Później taki przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w pełnym wymiarze. Na tym etapie zaczynają się schody i problemy z płynnością finansową firmy a to w skrajnych przypadkach prowadzi do zadłużenia.

Abolicja składek ZUS

Ostatnio wprowadzona abolicja składek miała miejsce w 2012 r. i odbyła się na podstawie wprowadzonej ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące działalność. Zawarte w niej artykuły pozwalały na umorzenie niezapłaconych składek ZUS za okres od 1 stycznia 1999r. do 28 lutego 2009r. Aby abolicja doszła do skutku, należało w odpowiednim do tego terminie złożyć wniosek do ZUS.

Abolicja składek ZUS w 2019 r.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw wnosił w 2019r. o kolejną abolicję składek za okresy po 28. lutego 2009 r. W ramach odpowiedzi Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS przygotował roboczy projekt ustawy. Jednak ustawa ta nie weszła w życie i płatnicy musieli liczyć się z koniecznością uregulowania zobowiązań wraz z odsetkami.