Avatar

Prowadzę działalność gospodarczą. Przebywałam 5 miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Po dwóch tygodniach okazało się, że muszę poddać się operacji. Czy po opłaceniu pełnego miesiąca wszelkich opłat do ZUS będzie mi się należał następny zasiłek chorobowy?
pyta Pani Marzena

Podstawowy okres zasiłkowy, czyli maksymalny czas pobierania zasiłku chorobowego z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą to 182 dni (tyle samo trwa okres zasiłkowy dla pracowników). Okres zasiłkowy to 182 kolejnych dni kalendarzowych, bez względu na dni świąteczne, przełom roku kalendarzowego czy przyczynę niezdolności do pracy.

Warto w tym miejscu uzupełnić informację o maksymalnym okresie zasiłkowym: może on wynosić nawet 270 dni, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada na okres ciąży.

Kiedy po chorobie następuje powrót do zdrowia, a potem niezdolność do pracy ponownie się pojawia – powstaje pytanie, czy przerwa pomiędzy chorobami powoduje „odnowienie” limitu 182 dni okresu zasiłkowego, czy też kolejną chorobę należy doliczać jako kolejne dni wcześniejszego okresu zasiłkowego.

Jeżeli kolejna niezdolność do pracy wystąpi po przerwie dłuższej niż 60 dni od poprzedniej, wtedy okres zasiłkowy liczymy od nowa – można wtedy powiedzieć, że jest to kolejny zasiłek chorobowy. Nie ma przy tym znaczenia, czy chorujemy na tą samą, czy inna chorobę.

Jeżeli jednak kolejna niezdolność do  pracy wystąpi po przerwie nie dłuższej niż 60 dni, odpowiedź na to pytanie zależy od przyczyny niezdolności do pracy. Jeżeli chorujemy na zupełnie inną chorobę – okres zasiłkowy liczymy od nowa, nawet jeżeli pomiędzy tymi chorobami byłby zaledwie 1 dzień przerwy. W przypadku jednak, gdy przyczyna niezdolności do pracy jest ta sama, co poprzednio – będziemy liczyli dni nowego zwolnienia lekarskiego (tego po przerwie) jako kolejne dni poprzedniego okresu zasiłkowego.

Przykład. Przedsiębiorca chorował w okresie od 1 września 2014 do 28 stycznia 2015, co daje 150 dni okresu zasiłkowego. Na okres od 29 stycznia do 2 marca nie miał zwolnienia lekarskiego, a od 3 marca ta sama choroba ponownie uniemożliwia przedsiębiorcy wykonywanie pracy. 3 marca to 151 dzień okresu zasiłkowego.

Nie trudno zauważyć, że niejedna choroba może spowodować dłuższą niezdolność do pracy, niż pół roku. I dla tych osób jest rozwiązanie. Otóż w przypadku osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 182 dni, a jednocześnie przewiduje się, że dalsze leczenie (czy rehabilitacja) przyniosą efekty w postaci powrotu do zdrowia (czy przynajmniej zdolności do pracy) – możliwe jest ubieganie się o świadczenie rehabilitacyjne. Można powiedzieć, że to taki kolejny zasiłek. Świadczenie rehabilitacyjne może zostać przyznane nawet na rok czasu, jednorazowo lub po kilka miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne różni się od zasiłku chorobowego przede wszystkim tym, że nie jest wypłacane na podstawie zwolnienia lekarskiego dostarczonego do ZUS, lecz ZUS wydaje decyzję o przyznaniu tego świadczenia, na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz orzeczenia lekarza ZUS.