Avatar

Oto praktyczny przewodnik po mniej typowych rodzajach faktur. Przewodnik dla przedsiębiorców – sprzedawców, którzy powinni wiedzieć, kiedy należy zastosować dany rodzaj faktury, jak i dla przedsiębiorców – kupujących, aby wiedzieli, w jakich okolicznościach mogą mieć do czynienia z nieco inaczej wyglądającą fakturą.

Faktura bez podatku
Jeżeli przedsiębiorca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT, sprzedaje innej polskiej firmie artykuły takie jak: blacha, pręty, kształtowniki, złom, odpady, surowce wtórne (dokładna lista tych artykułów to załącznik nr 11 do ustawy o VAT), wystawia fakturę z pominięciem informacji o podatku (nie wskazuje się ani stawki, ani kwoty podatku VAT), jednocześnie umieszczając na fakturze adnotację „odwrotne obciążenie”.

Faktura marża
Jeżeli przedsiębiorca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT, sprzedaje takie towary używane, które wcześniej zostały zakupione bez podatku VAT (np. od osoby prywatnej) lub bez możliwości odliczenia VAT (np. ze stawką ZW), mogą wystawić fakturę w procedurze marży, czyli bez wykazywania informacji o podatku (nie wskazuje się ani stawki, ani kwoty podatku VAT), jednocześnie umieszczając na fakturze adnotację „procedura marży – towary używane”. Analogicznie będzie wyglądała faktura wystawiona w procedurze marży dla biur podróży czy w przypadku sprzedaży dzieł sztuki, antyków.

Faktura RR
Ten specjalny rodzaj faktury jest wystawiany wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT, dokonuje zakupów od rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT. Faktura ta jest wystawiana przez nabywcę, a szczegółową listę wymagań co do zawartości tych faktur zawiera artykuł 116 ustawy o VAT.

Faktura uproszczona
Jeżeli kwota zakupów nie przekracza 450zł, sprzedawca może nie umieszczać na tej fakturze wielu danych, np. cen jednostkowych czy danych nabywcy tj. nazwa i adres. Fakturą uproszczoną może być nawet paragon fiskalny, o ile sprzedawca umieści na nim numer NIP kupującego. Takie rozwiązania zostały wprowadzone do przepisów, aby przyspieszyć wystawianie faktur – nie spotkało się to jednak z powszechnym entuzjazmem przedsiębiorców.

Faktura duplikat
Duplikat faktury jest wystawiany przez sprzedawcę tylko na życzenie kupującego (w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub nigdy do nabywcy nie dotarła). Zawartość faktury – duplikatu jest identyczna jak faktury pierwotnej. Jedyną różnicą jest dodanie adnotacji „duplikat” oraz dodatkowej  daty wystawienia tego duplikatu.