Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Mam pewną dość poważną wątpliwość w temacie korzystania z mikrorachunku. Co przypadku, jeśli się pomylę, w sensie przeleję na niewłaściwy numer i taki przelew zostanie zrealizowany? Zachodzę w głowę od kilku dni… Czy to będzie oznaczać, że stracę pieniądze? Dziękuję za informację. – Pyta Pan Piotr

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie zobowiązania z tytułu podatku VAT, CIT oraz PIT należy regulować za pośrednictwem indywidualnych rachunków podatkowych, czyli tzw. mikrorachunków. Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą to mikrorachunek generujemy według swojego numeru identyfikacji podatkowej (NIP), w innym przypadku według numeru PESEL.

Co w przypadku wpłaty na inny mikrorachunek podatkowy?

Czasami może zdarzyć się wpłacić przedsiębiorcy zobowiązania podatkowe na inny mikrorachunek podatkowy niż ten, który jest do niego przypisany. Nie oznacza to, że stracimy swoje pieniądze w ten sposób. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien mieć zgłoszony do urzędu rachunek bankowy, który jest przeznaczony na cele działalności. Wykonując z niego przelew podatkowy, otrzymujemy potwierdzenie takiej operacji. W przypadku pomyłki i wykonania przelewu na inny mikrorachunek jesteśmy w stanie wyjaśnić sprawę z urzędem skarbowym. W takim przypadku najlepiej z wydrukowanym potwierdzeniem przelewu udać się osobiście do urzędu.