Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, w najbliższych dniach zakładam firmę, która będzie się zajmowała produkcją na drukarkach 3D i sprzedażą tych produktów przez internet. Posiadam już 3 drukarki jako własności prywatną, jednak nie mam żadnych dokumentów potwierdzających ich zakup. Mam pytanie: czy muszę wprowadzać te drukarki do majątku firmy? Będą one podstawą funkcjonowania firmy, ale nie chce z tytułu ich posiadania otrzymać korzyści w postaci amortyzacji, ulg czy odliczenia od podatku. Czy wszystkie środki trwałe używane w firmie muszą być przekazane na rzecz przedsiębiorstwa?

pisze Pan Dawid

Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia jak i środków trwałych dotyczy zarówno podatników rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego.

Reguluje to rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wyłączeni z tego są przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na podstawie karty podatkowej.

W zależności od wartości oraz czasu użytkowania danego przedmiotu, zalicza się odpowiednio je albo do wyposażenia, albo do środków trwałych.

Wyposażenie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, które są związane z wykonywaną działalnością i nie są zaliczone do środków trwałych (zgodnie z ustawa o PIT). W myśl tej definicji, wyposażenie będą stanowić składniki majątku, których wartość jednostkowa przekracza 1.500 zł oraz okres użytkowania wynosi mniej niż jeden rok.

Środki trwałe – zgodnie z ustawą o PIT środkami trwałymi są „ stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia:

• budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

• maszyny, urządzenia i środki transportu

• inne przedmioty- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przed podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a, pkt.1”

W Pana przypadku należałoby i tak wprowadzić te drukarki do odpowiedniej ewidencji, gdyż nawet jeśli nie chce Pan mieć korzyści w postaci amortyzacji (nie jest konieczne jej księgowanie) to podlegałby Pan karze za brak prowadzenia ewidencji.