Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Jeden z moich pracowników niebawem wraca z kwarantanny, miał kontakt z osobą chorą na COVID. Co z wynagrodzeniem za ten czas? Pracownik nie miał L4. – Pyta Pan Marek

Osoba odbywająca kwarantannę ustanowioną decyzją inspektora sanitarnego ma prawo do otrzymania wynagrodzenia chorobowego za ten okres.

Decyzja inspektora sanitarnego

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, państwowy inspektor sanitarny ma prawo wydać decyzję o skierowaniu osoby na kwarantannę lub izolację w przypadku, gdy osoba ta jest zakażona, podejrzana o zakażenie lub miała styczność z osobą zakażoną.

Wynagrodzenie za okres kwarantanny

Osoba odbywająca kwarantannę na mocy decyzji inspektora sanitarnego ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za cały okres kwarantanny. Jednak, aby uzyskać takie wynagrodzenie należy przekazać wydaną decyzję inspektora sanitarnego o odbyciu kwarantanny do wypłacającego świadczenie, czyli pracodawcy, usługodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku, gdy płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS, osoba poddana kwarantannie może decyzję inspektora sanitarnego przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dobrowolne poddanie kwarantannie

Osoby, które dobrowolnie postanowią odbyć kwarantannę bez L4 lub decyzji inspektora sanitarnego w sprawie kwarantanny lub izolacji, nie mają prawa do otrzymania wynagrodzenia chorobowego.