Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę firmę od kilku lat, początkowo zatrudniałem 5 osób, teraz już koło 30. Gdy pracowników było mniej, było mi łatwiej wybrać takie prezenty na święta, które wszystkich zadowalały. Teraz to już nie takie proste. Moja kadrowa wpadła więc na pomysł, by w tym roku kupić bony upominkowe. Wątpliwość dotyczy tego – jak taki prezent potem rozliczyć? Przeszukaliśmy kilka forów, ale wciąż nie jesteśmy pewni. Z góry dzięki za wyjaśnienie – napisał Pan Adrian.

Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorca z różnych okazji wręcza pracownikowi bony podarunkowe lub vouchery. Czy to w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy innych okazjach. Do momentu zakupu tych bonów lub voucherów sprawa wydaje się prosta. Problem pojawia się dopiero w momencie ich przekazania, a co za tym idzie, ich rozliczenia na gruncie podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Bony podarunkowe i vouchery – rozliczenie z pracownikiem

W momencie przekazania bonów podarunkowych lub voucherów dla pracowników, powstaje przychód pracownika, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wartość bonu lub voucheru zwiększa podstawę wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W związku, że przekazane bony podarunkowe lub vouchery dla pracowników stanowią ich przychód, wartość otrzymanych podarunków musi również zostać wykazana w PIT-11, który będzie wystawiany dla pracownika po zakończeniu roku podatkowego.

Bony podarunkowe i vouchery – koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje koszty uzyskania przychodu jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów, które ustawodawca wymienił w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli chodzi o zaliczenie bonów podarunkowych i voucherów w koszty uzyskania przychodu pracodawcy, to możemy spotkać się tutaj z różnymi interpretacja mi ze strony fiskusa. Dużą rolę odgrywa tutaj opis stanu faktycznego. Możemy jednak zobaczyć pozytywne rozstrzygnięcie tej zagadki. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej 0114-KDIP2-1.4010.107.2018.1.JS z 6 kwietnia 2018 r. wskazał, że “Wśród kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów są także tzw. „koszty pracownicze” obejmujące m.in. świadczenia wypłacane na rzecz pracowników wraz z narzutami, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, ale również i inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie pracowników”.