Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na rejestrację swojej działalności gospodarczej pod adresem zamieszkania. Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia ekonomicznego, gdyż zwłaszcza przy rozwoju firmy, przedsiębiorca zaoszczędzi pieniądze na wynajmie lokalu, a dodatkowo rozliczy wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w koszty uzyskania przychodu. Do pracy zdalnej i rejestrowania firmy w domu bez wątpienia przyczyniła się pandemia koronawirusa.

Koszty remontu i dostosowania stanowiska pracy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w domu wiąże się często z przeprowadzeniem remontu. Wydatki remontowe na przygotowanie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodu o ile faktycznie są z nią związane.

Przedsiębiorca, który wyremontował już część mieszkania lub domu, w której będzie prowadził działalność gospodarczą najczęściej musi ją wyposażyć w niezbędne rzeczy i urządzenia, które będzie wykorzystywał.

Jakie rzeczy i urządzenia może przedsiębiorca zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Co do zasady wszystkie, które będą służyły w prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem wydatków wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), np. zestaw mebli, biurko, wypoczynek, stolik, ekspres do kawy, drukarka, komputer stacjonarny a nawet telewizor.

Fiskus coraz korzystniej podchodzi do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z siedzibą działalności w domu, co chociażby potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 19 lipca 2021 r.. nr 0115-KDWT.4011.191.2021.1.KG w sprawie zaliczenia w koszty uzyskania przychodu telewizora o wartości 7 tys. zł.

Koszty czynszu i opłat za media

Nie jest wskazane w ustawie, aby przedsiębiorca miał wyliczać dokładnie procentowo część mieszkania lub domu przeznaczoną na działalność gospodarczą, jednak może ułatwić to sprawę.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w domu może rozliczać czynsz tego mieszkania oraz opłaty za prąd, wodę, gaz, odpady, internet, podatek od nieruchomości w koszty uzyskania przychodu ale do wysokości w jakiej wykorzystuje to do działalności gospodarczej.

Na nim leży obowiązek odpowiedniego oszacowania wysokości tych wydatków.

Amortyzacja mieszkania lub domu

Podatnik ma prawo do amortyzowania przeznaczonej części mieszkania, którą wykorzystuje w działalności gospodarczej. Dokonuje on odpowiednich odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodu, które zostały wyliczone na podstawie określonej stawki amortyzacji dla tego środka trwałego.

Nowy Ład, który wchodzi w życie z kolejnym rokiem, przewiduje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych.

Przepis ten wejdzie jednak w życie dopiero od 1 stycznia 2023 roku.

Odsetki od kredytu

Nic nie stoi na przeszkodzie do tego, aby przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w domu mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu hipotecznego w wysokości w jakiej użytkuje to mieszkanie lub dom w swojej działalności gospodarczej.

Fiskus również w tej kwestii nie rozpoznał żadnych przeciwwskazań.

Podsumowując, kosztem uzyskania przychodu jest wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu o ile nie został wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.