Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Mam problem, a raczej wątpliwość. Być może będą mi Państwo w stanie pomóc, rozjaśnić temat. Czy w związku z COVID-19 można odliczyć 100 proc. VAT w przypadku skorzystania z usługi dezynfekcji klimatyzacji w służbowym pojeździe? Wiem, że normalnie w przypadku odliczeń dot. aut jest to mniej, no ale właśnie… co w przypadku, gdy jest to związane z prewencją w zakresie Covid? – Pyta Pan Mikołaj

Ministerstwo finansów wprowadziło szereg pomocy w związku z panującą epidemią COVID-19, na podstawie tarcz kryzysowych i nie tylko. Począwszy od zwolnienia z obowiązku opłacania składek społecznych, po wsparcie finansowe przez świadczenia postojowe, pożyczki i inne subwencje. We wskazanych pomocach znalazło się również obniżenie stawek podatku VAT na niektóre towary, które mają przyczynić się w walce z epidemią.

Rozliczenie wydatków związanych z samochodami a COVID-19

Przedsiębiorcy wykorzystujący samochody osobowe w swojej działalności gospodarczej w sposób mieszany, czyli do celów prywatnych oraz celów działalności gospodarczej, mają prawo do odliczenia podatku VAT związanego z eksploatacją takiego samochodu w wysokości 50% kwoty wynikającej z faktury. Zasady odliczenia podatku VAT od samochodów wykorzystywanych w działalności reguluje art. 86a ustawy o VAT.

Niestety pomimo wskazanej usługi jaką jest dezynfekcja klimatyzacji w służbowym pojeździe, która ma zwiększyć bezpieczeństwo przez zachorowaniem, ustawodawca nie przewidział możliwości zwiększenia odliczenia podatku VAT do wysokości 100% wartości podatku wynikającego z faktury od takich usług w okresie trwania pandemii.