Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę małą działalność przy budowlance. Zatrudniam dwie osoby. Jedną z nich chciałbym na jakiś czas wysłać do pracy do Niemiec. Nie wiem na jak długo, jest to zależne od tempa prac, dlatego zastanawiam się jednak na jakiej zasadzie mogę to zrobić. Inaczej mówiąc – ile maksymalnie może trwać delegacja? Czy opłaca się tak zrobić, czy może lepiej, żeby pracownik wyjechał na innej zasadzie? – pyta Pan Jan

Delegowanie pracownika polega na tym, że polskie przedsiębiorstwo wysyła pracowników do pracy poza granice Polski, aby zrealizować umowę zawartą z zagranicznym kontrahentem.

Ubezpieczenie – pracownik

Jeśli jesteśmy polską firmą, która chce oddelegować swojego pracownika do pracy w innym państwie członkowskim, to i tak może pozostać ubezpieczony w Polsce. Warunkiem tego jest, aby przewidywany czas pracy oddelegowanego pracownika nie przekroczył 24 miesięcy i żeby nie pracował on w zastępstwie innej osoby, której okres oddelegowania się zakończył.

Obowiązkiem pracodawcy jest również z wyprzedzeniem poinformować administrację kraju oddelegowania i złożyć wniosek o wydanie formularza A1, który wystawia ZUS w kraju, gdzie zarejestrowana jest firma. Dokument A1 potwierdza, że pracownik delegowany jest zarejestrowany
w polskim systemie ubezpieczeń i nie musi odprowadzać składek w kraju oddelegowania.

Warunki zatrudnienia

W okresie oddelegowania pracownika, pracodawca musi zagwarantować pracownikom takie same warunki zatrudnienia jak te obowiązujące w kraju oddelegowania. Dotyczy to:

  • minimalnych okresów odpoczynku
  • maksymalnego czasu pracy
  • minimalnych wymiarów urlopów rocznych
  • wynagrodzenia minimalnego – świadczenia wypłacane w związku z takim delegowaniem (takie jak dzienne diety) są zaliczane do minimalnego wynagrodzenia, chyba że są one wypłacane jako zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez delegowanych pracowników (takich jak koszty zakwaterowania, podróży i wyżywienia)
  • środków ochronny dla kobiet ciężarnych, kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka oraz młodzieży (poniżej 18 lat)
  • równego traktowania kobiet i mężczyzn

Jeżeli te warunki zatrudnienia w Twoim kraju są bardziej korzystne dla Twoich pracowników niż te obowiązujące w kraju oddelegowania, możesz utrzymać te warunki w okresie delegowania.

Występuje jeszcze szereg innych obostrzeń, które pracodawca musi spełnić przy oddelegowaniu pracownika do pracy poza terytorium kraju.

Często przedsiębiorcy w takich sytuacjach korzystają z firm podwykonawczych, które wykonują pracę za nich, w efekcie końcowym rozliczamy się z głównym zleceniodawcą oraz naszym podwykonawcą. W tej sytuacji występuje mniej wymogów formalnych niż przy oddelegowaniu pracowników.