Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry. Kto składa VAT-27 – sprzedawca czy nabywca ? Poza tym, czy w przypadku VAT-27 możliwa jest tylko deklaracja elektroniczna? – pyta p. Bogumiła

Deklaracja VAT-27 – kto, w jakiej formie i terminie oraz jakie informacje ?

Deklaracja VAT-27 to informacja podsumowująca w obrocie krajowym. Obowiązek jej składania wynika z art. 101a ustawy o VAT. Do jej składania zobowiązani są podatnicy dokonujący dostawy towarów oraz świadczący usługi (czyli sprzedawcy), dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT.

Prawo ściśle określa termin i formę składania deklarację VAT-27 oraz co powinna ona zawierać aby była poprawna, mianowicie mówi o tym art. 101a ust. 2 i 3.

Art. 101a ust. 2:
„Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.”

Art. 101a ust. 3:
„Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;
2) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;
3) łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 inne kategorie podatników ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.”

Pani Bogumiło, jeśli jest Pani nabywcą towarów lub usług wynikających z tych ustaw to nie musi się Pani martwić ich składaniem, gdyż nie Pani jest do tego zobowiązana.