Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Klient otrzymał od nas FV w złotówkach, ale okazuje się, że wolałby zapłacić w euro. Pytanie brzmi, czy FV można jakoś przewalutować? Dziękuję! – Szczepan

Polscy przedsiębiorcy, ale również i zagraniczni, coraz częściej posiadają rachunki bankowe w różnych walutach. Umożliwia to wygodniejsze dokonywanie transakcji czy przelewów w walucie a przy tym niweluje dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem.

Mimo, że przedsiębiorca wystawi fakturę tylko i wyłącznie w PLN, przepisy prawa polskiego nie zabraniają w żaden sposób tego, aby odbiorca faktury nie mógł zapłacić w innej walucie. Decyzja należy do niego, a często również od ustaleń zawartych pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Odbiorca musiałby tylko przelać kwotę w walucie obcej, która będzie odpowiadać wartości faktury w innej walucie. U podatnika wystawiającego fakturę nie powstaną różnice kursowe w związku z tym, że faktura jest wystawiona w PLN a nie innej walucie. Nawet w przypadku, gdy po przeliczeniu wpłaty na PLN, wartość będzie większa niż zaksięgowana z faktury.

Stanowisko to zostało potwierdzone w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydanych przez Izby Skarbowe, np. w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 30 maja 2019 roku wydanej przez dyrektora KIS –> 0111-KDIB1-1.4010.122.2019.2.BSA.