Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Myślę o założeniu działalności, którą chciałabym prowadzić zdalnie. Czy mimo tego muszę w papierach podać konkretny adres (siedzibę), a do tego taką, gdzie można mnie zastać? Mieszkam w dużym mieście, gdzie wynajmuję pokój… I tu pojawia się problem. – Pyta Pani Kamila

Rozpoczynając działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności, musimy wypełnić i złożyć druk CEIDG-1, w którym będą zawarte wszystkie podstawowe dane o naszej firmie. W tych danych znajduje się m.in. adres, pod którym jest prowadzona działalność gospodarcza oraz adres zamieszkania, gdyż według niego obecnie zostajemy przypisani do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Podatnik VAT zwolniony a czynny podatnik VAT

W zależności od tego czy chciałaby Pani rejestrować się również jako czynny podatki VAT czy nie, mogą być dodatkowe warunki do spełnienia.

Mianowicie jeśli byłaby Pani podatnikiem zwolnionym z podatku VAT, to sam wnosek CEIDG-1 w zupełności wystarcza do założenia działalności gospodarczej.

Kiedy jednak chcielibyśmy zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, to sprawa trochę się komplikuje. Po wypełnieniu zgłoszenia VAT-R musimy dodatkowo przedłożyć dokument, który potwierdza nasze prawo do użytkowania nieruchomości według wskazanego adresu, który został zgłoszony na cele działalności gospodarczej. Takim dokumentem jest np. akt notarialny, umowa wynajmu. Po złożeniu stosownych dokumentów następuje kolejny etap rejestracji. W tym celu urzędnik przychodzi pod wskazany adres i sprawdza, czy rzeczywiście użytkuje Pani ten lokal oraz czy nie jest to fałszywy adres. W sytuacji, gdy nie zastanie nas pod wskazanym adresem, rejestracja zostaje wstrzymana do kolejnej próby.