Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, obecnie wynajmuję mieszkanie, które jednocześnie jest siedzibą mojej działalności (1 os.). Rozpocząłem także budowę domu, po ukończeniu prac planuję przenieść tam także firmę. Czy w związku z tym mogę ująć poniesione inwestycje w koszty? Jak to wygląda? Pozdrawiam – Arek

Obecnie bardzo duże grono przedsiębiorców ma zarejestrowaną swoją działalność pod adresem, w którym po prostu mieszka. Nie oznacza to jednak, że mogą oni rozliczać wszystkie koszty eksploatacji związane z tym konkretnym mieszkaniem lub domem.

Aby móc rozliczyć koszty związane z działalnością, należy dopilnować kilku spraw.

Zgłoszenie adresu w CEIDG

Na początek przedsiębiorca powinien dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem adresu domu w CEIDG, jako adres prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy określają zasadę, że podatnik powinien zgłosić w CEIDG wszystkie adresy, pod którymi prowadzona jest przez niego działalność gospodarcza. Jeden adres jako główny oraz resztę jako dodatkowe adresy prowadzonej działalności.

Zgłoszenie nieruchomości do gminy

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się przeznaczyć część nieruchomości na cele prowadzonej działalności gospodarczej to fakt ten powinien zostać zgłoszony do gminy, gdyż stawki podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych różnią się od stawek podatku od budynków lub lokali przeznaczonych na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeznaczenie części budowanego domu na cele działalności gospodarczej

W kolejnym kroku ważne jest określenie części powierzchni domu, która będzie przeznaczona na cele prowadzenia działalności gospodarczej, np. budowany dom będzie miał 200 mkw. a podatnik decyduje się przeznaczyć na cele działalności gospodarczej gabinet 20mkw., salon do spotkań z klientem 15mkw., garaż 20mkw oraz część wspólna 25mkw. Łącznie daje to 40% ogólnej powierzchni domu. Oznacza to, że w tym procencie podatnik będzie mógł odliczać koszty związane z budową domu. Będzie to możliwe przez amortyzację, gdy już dom zostanie wybudowany i przyjęty jako środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej.

Koszty eksploatacji, wyposażenie i odsetki od kredytu

Przedsiębiorca będzie miał prawo uznać za koszty uzyskania przychodu opłaty za prąd, gaz, śmieci, itp. – w wysokości procentowo określonej części domu jaką przeznaczył na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Również wyposażenie, które będzie stanowiło składniki majątku przedsiębiorstwa, może zostać uznane za koszty uzyskania przychodu.

Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca zaciągnął kredyt bankowy na finansowanie budowy domu z częścią powierzchni przeznaczoną na cele działalności gospodarczej, to będzie mógł uznać za koszty uzyskania przychodu odsetki od kredytu. Oczywiście tylko w tej części, która została wydzielona na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyższe informacje na temat amortyzacji domu oraz odliczania wydatków na budowę, eksploatację, wyposażenie oraz odsetki od kredytu były wiele razy przez fiskus uznawane za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w licznych interpretacjach indywidualnych, które wydał.