Avatar

Przedsiębiorca, który dokonał zakupów, za które następnie nie zapłacił, musi się liczyć z konsekwencjami nie tylko ze strony dostawcy – wierzyciela, ale również powinien pamiętać o skutkach podatkowych. Okazuje się bowiem, że przepisy podatkowe – zarówno o vat, jak i podatku dochodowym – przewidują „kary” dla tych podatników, którzy zwlekają  z zapłatą swoich zobowiązań.

Konsekwencje w podatku od towarów i usług
Przepisy ustawy o podatku VAT nakazują podatnikom, którzy odliczyli VAT od faktur zakupowych, a następnie za te faktury nie zapłacili w ciągu 5 miesięcy po terminie płatności, aby skorygowali, czyli niejako „oddali” do skarbówki VAT wcześniej odliczony z tych faktur. Przyjrzyjmy się tej procedurze na przykładzie.

Pan Marek zakupił towar 3 kwietnia, z 30-dniowym terminem płatności (czyli 3 maja). Pan Marek podatek VAT z tej faktury odliczył w deklaracji za kwiecień (ponieważ w kwietniu dysponował zarówno towarem, jak i fakturą). Pan Marek nie zapłacił za towar aż do końca września. Ustawa przewiduje, że w miesiącu, w którym mija dokładnie 150 dni po terminie płatności, a faktura nadal jest niezapłacona – należy dokonać korekty. Korekta polega na tym, że w deklaracji VAT za wrzesień (150 dni po terminie płatności minęło dokładnie 30 września) Pan Marek ma obowiązek wpisać kwotę VAT wcześniej odliczoną z tej faktury jako kwotę ujemną, w pozycji „nabycie towarów i usług” (czyli w tym samym okienku co w deklaracji za kwiecień, lecz z minusem). Jeżeli Pan Marek zapłaci dostawcy za tą fakturę np. w październiku, wtedy składając deklarację VAT za ten miesiąc – będzie mógł ponownie odliczyć VAT z tej faktury.

Ważne: nie mają znaczenia okoliczności braku zapłaty. Przyczyny mogą być różne: brak środków na pokrycie zobowiązań, sporna wartość dostawy, błędy w wykonaniu usługi, niepoprawnie wystawiona faktura, dostawca zgodził się poczekać dłużej na płatność… jednak obowiązek „skorygowania” podatku VAT po 150 dniach po terminie płatności jest nieubłagany.

Do zapamiętania: składając deklarację VAT warto upewnić się, czy w miesiącu (kwartale) za który składamy deklarację, nie wystąpiły takie niezapłacone faktury, dla których w tym okresie minęło dokładnie 150 dni po terminie płatności.

W kolejnym odcinku opiszemy konsekwencje braku zapłaty zobowiązań w podatku dochodowym.